ارسال شده توسط vahidbateni در تاریخ جمعه ، ۱ آذر ۱۳۹۲
بهزیستی

"سمینار آموزشی راههای مواجهه با مشکلات رفتاری منجر به اختلالات یادگیری کودکان" باحضور آقای تبریزی مدرس دانشگاه و با شرکت 170 نفر از مدیران و مربیان مهدهای تحت نظارت شهرستان لنجان در سالن فرهنگسرای شهرداری زرین شهر برگزار گردید. این سمینار با هدف ارتقاء سطح علمی - مهارتی مدیران و مربیان مهدهای کودک وبا تاکید بر راهکارهای عملی مواجهه با کودکان دچار مشکل رفتاری برگزار شد و مقرر گردید جهت شرکت کنندگان گواهینامه آموزشی صادر گردد.