ارسال شده توسط admin در تاریخ چهار شنبه ، ۲۳ دی ۱۳۸۸
بهزیستی

دکتر صادقی/ معاون اموراجتماعی سازمان بهزیستی

به اطلاع کلیه متقاضیان دوره های آزاد آموزش مدیریت و مربیگری مهدهای کودک میرساند مرکز آموزش علمی - کاربردی بهزیستی واقع در خیابان جی ایستگاه دانشسرا از تاریخ 12/10/88 لغایت 30/11/88 اقدام به ثبت نام جهت برگزاری مرحله های مقدماتی و تکمیلی دوره های فوق می نماید.