ارسال شده توسط vahidbateni در تاریخ شنبه ، ۷ تير ۱۳۹۳
بهزیستی

جلسه ادرای مدیران مهدهای تحت نظارت شهرستان لنجان باحضور 50 نفر از مدیران این شهرستان روز چهارشنبه 4تیر در سالن اجتماعات اداره برگزار گردید. طی این جلسه حسینی کارشناس آن اداره ضمن جمع بندی و مرور مهمترین موارد اداری- آموزشی سال گذشته ، به تاکید برالزام رعایت چارچوبهای الزامی اداری در راستای تدارک زمینه فعالیت برای سال آموزشی آتی توسط مدیران پرداخت. او در ادامه به طرح مصون سازی و نیزمعرفی نوروفیدبک توسط کارشناسان دعوت شده تشریح گردیدو همچنین دوره بازآموزی شبکه مهدهای الکترونیک توسط کارشناسان آن شبکه برگزار گردید.


http://www.emahd.ir/isf/modpub/MSG_Passing/upfiles/144853f948830a5d57f3fe8d83c34e2e.jpg