ارسال شده توسط vahidbateni در تاریخ جمعه ، ۳ بهمن ۱۳۹۳
بهزیستی

 

باعنایت به حضور جناب آقای دکتر غیور به عنوان معاون امور اجتماعی در سازمان بهزیستی استان اصفهان هفته گذشته جلسه معاونت محترم سازمان، مدیران شبکه و سرکارخانم نجف پور کارشناس مسئول دفتر امور کودکان در دفتر آن معاونت برگزار شد. ابتدا سرکارخانم نجف پور نحوه شکل گیری شبکه از ابتدا تا کنون را تشریح نمود و به بیان چالش های پیاده سازی شبکه پرداخت سپس سعید باطنی، مدیر شبکه الکترونیک مهدهای کودک ضمن ابراز خرسندی از همکاری و حمایت سازمان بهزیستی که از سال 1383 تا کنون به صورت مستمر ادامه داشته تشکر و قدردانی کرد همچنین از کانون همیاری مهدهای کوک به عنوان حامی اجرای طرح نیر تشکر و قدردانی نمود سپس به دستاوردهای شبکه اشاره کرد وی در ادامه به تشریح قابلیت ها و امکانات شبکه پرداخت و نیازهای خود جهت توسعه کمی و کیفی شبکه را بیان نمود سپس دکتر غیور ضمن خیر مقدم به حضار پیاده سازی شبکه الکترونیک مهدهای کودک را یکی از اقدامات استراتژیک دانست وی با اشاره به لزوم استفاده از تکنولوژی های روز برای ارتقاء سطح خدمات دهی، پیش گامی استان اصفهان در این عرصه را ستود و گفت ادامه این مسیر به صورت پررنگ تر از اولویت های اصلی این معاونت خواهد بود، وی در خصوص ارائه خدمات الکترونیک مدیران مهدهای کودک به خانواده ها گفت قطعا استفاده از امکانات شبکه در ارائه خدمات به خانواده ها باعث ارتقاء سطح کیفیی خدمات دهی خواهد شد وی گفت حرکت مدیران مهدهای کودک و خانواده های علاقه مند در این مسیر ستودنی و شایسته تقدیر است (در حال حاضر هرینه ارائه خدمات به خانواده ها در استان های مختلف عضو شبکه برای هرماه بین 3000 تا 5000 تومان می باشد).