ارسال شده توسط vahidbateni در تاریخ دو شنبه ، ۲۶ تير ۱۳۹۶
بهزیستی

بدینوسیله از کلیه اعضای محترم کانون توسعه و همیاری مهدهای کودک استان اصفهان به شماره ثبت 1154 دعوت بعمل می اید تا در مجمع عمومی عادی که در روز سه شنبه 96/5/10 راس ساعت 9:30 به ادرس پل خواجو سالن بهزیستی برگزار می گردد حضور بهم رسانید
دستور جلسه :
1 انتخابات اعضای هیئت مدیره و بازرسین
2 بررسی و تصویب پیشنهادات هیئت مدیره
در صورتیکه در تاریخ فوق تعداد حاضرین محترم به حد نصاب نرسد جلسه دوم انتخابات در تاریخ 96/5/25 در همین ساعت و مکان با هر تعداد حاضر با رسمیت ،برگزار خواهد شد . ضمنا آن دسته از عزیزانی که تقاضای همکاری بعنوان عضو هیئت مدیره یا بازرس را دارند خواهشمند است تقاضانامه خود را حداکثر تا تاریخ 96/5/5 به ادرس خ ابشار دوم مجتمع بهزیستی هفتم تیر دفتر کانون ارسال نمایند تا بعنوان کاندید رسمی انتخابات معرفی گردد.


هیئت مدیره کانون توسعه و همیاری مهدهای کودک استان اصفهان