ارسال شده توسط vahidbateni در تاریخ دو شنبه ، ۶ ارديبهشت ۱۳۸۹
بهزیستی

مطابق روال شبکه هر شش ماه یکبار گواهی نامه فعالیت برای مهدهای فعال شبکه صادر می شود ،در همین راستا پس از هماهنگی های لازم یکصد و یازده مهد کودک صادر و به امضاء مدیرکل محترم سازمان بهزیستی همچنین معاونت محترم آن سازمان رسید و آماده تحویل به مدیران پرتلاش مهدهای کودک استان اصفهان می باشد.