ارسال شده توسط admin در تاریخ شنبه ، ۳۱ مرداد ۱۳۸۸
بهزیستی

 

خانم سلطانی/ کارشناس دفترامورکودکان 

طرح کارورزی دانش آموختگان سازمان بهزیستی کشور اجرایی شد

 

 

1. فایل word کارورزی

 

2. فایل word مشارکت ها