ارسال شده توسط admin در تاریخ شنبه ، ۲۲ خرداد ۱۳۸۹
بهزیستی

جناب آقای محمدزاده/ مدیرکل سازمان بهزیستی استان اصفهان

فراخوان تاسيس مهد كودك

احتراما به اطلاع مي رساند سازمان بهزيستي استان اصفهان به منظور تكميل مهدهاي كودك مورد نیاز در سطح استان اصفهان با استناد به بند 1 آيين نامه ماده 26 قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب 27/11/80 مجلس شوراي اسلامي از بين بانوان متقاضي ( با اولويت بومي ) و به صورت غير قابل انتقال جهت تاسيس مهدكودك خصوصي دعوت به همكاري مي نمايد. متقاضيان مي توانند طبق جدول زير دخواست و مدارك خود را تا تاريخ دوشنبه  24/3/89 به اداره بهزيستي شهرستان موضوع فراخوان تحويل نمايند.

جهت دریافت شرایط مدیرموسس ، مدارک مورد نیاز و برنامه زمان ثبت نام روی همین متن کلیک کنید.