ارسال شده توسط admin در تاریخ جمعه ، ۲۶ آذر ۱۳۸۹
بهزیستی

نجف پور،کارشناس امور اجتماعی سازمان بهزیستی/ برگزاری دوره آموزشی کارشناسان بهزیستی استان

23 آذرماه 89، سمینار آموزشی با همکاری سازمان بهزیستی استان اصفهان و به منظور آموزش استفاده از امکانات جدید همچنین رفع اشکال کارشناسان بهزیستی برگزار شد، ابتدا سرکار خانم شیربخت موارد مربوط به دریافت و انتقال فرم های اداری بین کارشناسان همچنین نکات مهم در خصوص برقراری ارتباط را مطرح نمود درادامه جلسه به صورت پرسش و پاسخ ادامه یافت، درحال حاظر شبکه در شهرستان های اصفهان، خمینی شهر، لنجان و شاهین شهر به صورت یکپارچه پیاده سازی شده که به مرور در دیگر شهرستانها نیز پیاده سازی خواهد شد انشاا...

برای مشاهده تصاویر بیشتر روی همین متن کلیک کنید