ارسال شده توسط shirbakht در تاریخ يک شنبه ، ۱۷ بهمن ۱۳۸۹
بهزیستی

اطلاعيه

به اطلاع كليه كساني كه در دوره تكميلي تربيت مربي مركز آموزش علمي كاربردي سازمان بهزيستي ثبت نام نموده اند مي رساند كلاسهاي مذكور از تاريخ 19/11/89 ساعت 8 صبح در محل مركز آموزش هاي علمي كاربردي سازمان بهزيستي واقع در خيابان جي - ايستگاه دانشسرا آغاز خواهد شد .