ارسال شده توسط admin در تاریخ شنبه ، ۲۳ بهمن ۱۳۸۹
بهزیستی

اطلاعيه به اطلاع كليه مديران مهدهاي كودك عضو كانون توسعه كانون توسعه وهمياري مهدهاي كودك مي رساند بر اساس بخشنامه شماره 36167/205/2/12 مورخ 19/11/89 مدير كل سازمان بهزيستي استان اصفهان و با عنايت به مفاد ماده 10 اساسنامه كانون توسعه و همياري مهدهاي كودك خصوصي به منظور تحليل وضعيت و عملكرد هيات مديره ، بررسي راهكارهاي ارتقاي سطح خدمات رساني به مهدهاي كودك و تصميم گيري در خصوص ترميم يا انجام انتخابات مجدد نسبت به برگزاري مجمع عمومي عادي به صورت فوق العاده اقدام خواهد شد لذا مقتضي است افراد واجد شرايط زير در روز سه شنبه 3/12/89 در سالن اجتماعت سازمان واقع در ميدان خواجو ساعت 10:30 صبح حضور بهم رسانند

جهت دریافت نامه اداره روی همین متن کلیک کنید