ارسال شده توسط shirbakht در تاریخ چهار شنبه ، ۲۵ اسفند ۱۳۸۹
سال نو

به نام او كه هستي را آفريد

بهار ، نماد و جلوگاه اراده الهي در باز آفرينش طبيعت است و نوروز ، طليعه اين دگرگوني شگرف و پيامي است به آدمي براي از خود رستن و به او پيوستن .

با آرزوي سالي پر  از صفا و صحت در پرتو عنايات و بركات الهي براي همه مديران ، مربيان و پرورش دهندگان آينده سازان كشور عزيزمان  ، اميدوارم نوروزتان همواره با پيروزمندي هاي نو همراه باشد .

                                                             دكتر سعيد صادقي

                                                         معاون امور اجتماعي سازمان بهزيستي استان اصفهان