ارسال شده توسط shirbakht در تاریخ شنبه ، ۲۷ فروردين ۱۳۹۰
بهزیستی

معاون امور اجتماعي سازمان بهزيستي كشور با تاكيد بر اين كه اين سازمان هيچ مهدكودكي را به آموزش و پرورش واگذار نكرده است،افزود: قانون نيز چنين چيزي را بر اين سازمان تكليف نكرده است.

علی محمد زنگانه افزود: وزارت آموزش و پرورش بايد براي كليه مهدهاي كودك زير نظر سازمان بهزيستي مجوز پيش‌دبستاني صادر كند.

 وی در نشستي خبري كه به منظور تشريح مفاد تفاهم‌نامه سازمان بهزيستي با وزارت آموزش و پرورش بر سر تصدي‌گري مهدهاي كودك و پيش‌دبستاني به امضاء رسيده است، با اشاره به اين كه در حال حاضر حدود 500 هزار كودك در مهدها و پيش‌دبستاني‌هاي زير نظر بهزيستي از آموزش بهره‌مند هستند، افزود: اين رقم در مجموع با تعداد كودكاني كه در پيش‌دبستاني‌هاي وزارت آموزش و پرورش تحت آموزش قرار دارند، به يك ميليون نفر مي‌رسند. ادامه ...

وي ادامه داد: از آنجا كه جمعيت كودكان شش سال تمام و پايين‌تر در كشور حدود هفت ميليون نفر است، بنابراين در حال حاضر تنها يك هفتم از جامعه هدفي كه بايد تحت پوشش برنامه‌هاي رشد و تكامل يكپارچه قرار بگيرند، از خدمات مهدها و پيش‌دبستاني‌هابرخوردارند.

زنگانه با بيان اين كه بهزيستي به استناد ماده 26 قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت كه به اين سازمان اجازه داده است براي 13 آيتم مختلف مجوز صادر كند، طي سي سال گذشته نسبت به صدور مجوز مهدها اقدام كرده است، عنوان كرد: اين قانون در برنامه‌هاي چهارم و پنجم توسعه نيز مجددا تنظيم شده است.

معاون امور اجتماعي سازمان بهزيستي كشور در عين حال به مصوبه كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس در ششم مرداد سال 87 اشاره و اظهار كرد: برابر اين مصوبه، تنها مرجع صدور مجوز فعاليت مركز آموزش پيش‌دبستاني براي كودكان چهار و پنج ساله، وزارت آموزش و پرورش است.

زنگانه در عين حال تاكيد كرد: اين كميسيون با اجراي آزمايشي مصوبه ياد شده به مدت پنج سال موافقت كرد.

تفكيك رده سني مهدهاي كودك و پيش‌دبستاني‌ها موجب كاهش چشمگير جامعه هدف مهدهاي كودك خواهد شد

تكليف وزارت آموزش و پرورش براي صدور مجوز فعاليت پيش دبستاني براي كليه مهدهاي كودك زيرمجموعه بهزيستي

وي با اشاره به بحث‌ها، تعاملات و بعضا مجادلاتي كه طي ماه‌هاي گذشته ميان سازمان بهزيستي و وزارت آموزش و پرورش پيش آمده است، اظهار كرد: از آنجا كه دغدغه اصلي ما حل مساله به گونه‌اي كه جامعه هدف كمترين ضرر را ببيند، بوده است، نسبت به امضاي تفاهم‌نامه مشترك با وزارت آموزش و پرورش در بهمن‌ماه سال گذشته اقدام كرديم.

زنگانه با بيان اين كه يكي از مهمترين دغدغه‌هاي سازمان بهزيستي اختلاف بر سر سن پيش‌دبستان بوده است، گفت: در اين تفاهم‌نامه گروه سني پنج و شش سال نيازمند اخذ مجوز پيش‌دبستاني شناخته شده‌اند.

معاون امور اجتماعي سازمان بهزيستي كشور با بيان اين كه تفكيك سني مهدهاي كودك و پيش‌دبستاني‌ها موجب كاهش چشمگير جامعه هدف مهدهاي كودك خواهد شد و ممكن است، موجب ورشكستگي آنها شود، عنوان كرد: بر اين اساس، در تفاهم‌نامه ذكر شده است كه وزارت آموزش و پرورش موظف است، براي كليه مهدهاي كودك زيرمجموعه بهزيستي مجوز فعاليت پيش‌دبستاني صادر كند.

وي با بيان اين كه شرط سني موسسه، مهد‌كودك در دستورالعل سازمان بهزيستي بيست و پنج سال و در دستور عمل آموزش و پرورش سي سال در نظر گرفته شده است، تصريح كرد: كليه كساني كه از سازمان بهزيستي مجوز مهدكودك دريافت كرده‌اند تا زماني كه به شرط سني آموزش و پرورش دست پيدا كنند، بايد به فعاليت خود ادامه دهند.

 آموزش و پرورش مكلف است پيش‌دبستاني‌ها را در نقاطي راه‌اندازي كند كه روستامهد در آن وجود نداشته باشد

زنگانه در ادامه با اشاره به اين كه نيمي از 14 هزار و 500 مهدكودك كشور را روستامهدها تشكيل مي‌دهند، افزود: موضوع روستامهدها چيزي نيست كه با يك مصوبه آزمايشي از آن بگذريم.

به گفته وي، برنامه‌هايي همچون ارائه يك وعده غذاي گرم، ارائه آموزش‌هاي ديني و تربيتي به خانواده‌ها و نيز حمايت از دهك‌هاي پايين درآمدي از جمله فعاليت‌هاي روستامهدها بوده است، خاطرنشان كرد: با توجه به نقش پررنگ روستامهدها درآموزش كودكان در سنين پيش از دبستان، در تفاهم‌نامه قيد شده است كه آموزش و پرورش مكلف است پيش‌دبستاني‌ها را در نقاطي راه‌اندازي كند كه روستامهد در آن وجود نداشته باشد.

به گفته وي تفاهم‌نامه وزارت آموزش و پرورش با سازمان بهزيستي كشور به امضاي معاون آموزش ابتدايي وزارت آموزش و پرورش، رييس سازمان مدارس غيردولتي و توسعه مشاركت‌هاي مردمي وزارت آموزش و پرورش و نيز سرپرست سازمان بهزيستي كشور رسيده است.

زنگانه افزود: بر اساس اين تفاهم‌نامه، وزارت آموزش و پرورش در آموزش نيروي انساني شاغل در كلاس‌هاي پيش‌دبستاني متشكل در مهدهاي كودك از ظرفيت سازمان بهزيستي استفاده مي‌كند.

شهريه كلاس‌هاي پيش‌دبستاني داير در مهدهاي كودك، توسط شوراي نظارت بر مدارس و مراكز غيردولتي آموزش و پرورش تعيين مي‌شود

وي ادامه داد: شهريه كلاس‌هاي پيش‌دبستاني داير در مهدهاي كودك، توسط شوراي نظارت بر مدارس و مراكز غيردولتي آموزش و پرورش تعيين مي‌شود.

به گفته معاون امور اجتماعي سازمان بهزيستي كشور، هرگونه تخلف موسسان مهدهاي كودك كه فعاليت پيش‌دبستاني دارند، در زمينه نيروي انساني، غذا، تجهيزات، شهريه و ساير موارد، ابتدا در كميته استان با حضور نمايندگان بهزيستي و آموزش و پرورش بررسي و سپس در شوراي نظارت استان تصميم‌گيري خواهد شد.

زنگانه با تاكيد بر اين كه انتظار داريم مفاد تفاهم‌نامه از سوي سطح ستادي آموزش و پرورش مورد احترام قرار گيرد و برخلاف آن سخني گفته نشود، تصريح كرد: در صورتي كه تفاهم‌نامه از سوي آموزش و پرورش به درستي اجرا نشود، بهزيستي نيز خود را ملزم به اجراي آن نمي‌داند.

وي ادامه داد: در چنين شرايطي پس از ارجاع موضوع به معاون حقوقي رييس‌جمهور، سازمان بهزيستي به صورت يك طرفه اين تفاهم‌نامه را ملغي خواهد كرد.

معاون امور اجتماعي سازمان بهزيستي در ادامه با بيان اين كه از ابتداي فعاليت ‌مهدهاي كودك در زيرمجموعه سازمان بهزيستي كمتر از پنج درصد كودكان در سنين پيش از دبستان تحت آموزش مهدها قرار گرفته‌اند، در پاسخ به ادعاي برخي مبني بر نقش بهزيستي در افت جنبه‌هاي فرهنگي، اعتقادي، ارزشي نوجوانان و جوانان، گفت: چنين ادعايي را قبول نداريم، اما اگر اين ادعا صحت داشته باشد، بهزيستي تنها در رشد و تكامل پنج درصد كودكان نقش داشته و بايد ديد كوتاهي از سوي كدام دستگاه صورت گرفته است.

وي همچنين به تشريح فعاليت‌هاي قرآني سازمان بهزيستي در ارتباط با مهدهاي كودك اشاره و اظهار كرد: تعامل با مركز توسعه و ترويج فعاليت‌هاي قرآني وزارت ارشاد و 19 موسسه فعالي قرآني كشور در راستاي تدوين محتواي قرآني ويژه كودكان از سال 87 موجب دستيابي به نتايج قابل توجهي شده است؛ به گونه‌اي كه اين محتواي آموزشي در آينده نزديك در قالب كتاب به مهدهاي كودك سراسر كشور ارسال خواهد شد و تا پايان سال 90 كليه مربيان مهدكودك‌ها نيز تحت آموزش ويژه ارائه مفاهيم قرآني به كودكان قرار خواهند گرفت.

وي همچنين به تدوين قواعد رفتاري مديران و مربيان مهدهاي كودك در راستاي الگوپذيري كودكان در زمينه عفاف و حجاب اشاره و اظهار كرد: اين اقدام بهزيستي از سوي وزارتخانه‌هاي كشور و رفاه مورد تقدير قرار گرفت.

وي در پاسخ به اظهارات خبرنگاري مبني بر فعاليت مهدهاي كودك قرآني زير نظر سازمان تبليغات اسلامي، گفت: برابر تفاهم‌نامه بهزيستي با سازمان دارالقرآن كريم، كليه مهدهاي كودك قرآني نيز موظف به اخذ مجوز از بهزيستي هستند.

زنگانه در عين حال با بيان اين كه در قبال اماكني كه از بهزيستي مجوز گرفته‌اند، پاسخگو هستيم، يادآور شد: در حال پيگيري موضوع فعاليت مهدهاي قرآني بدون مجوز از بهزيستي هستيم.

معاون امور اجتماعي سازمان بهزيستي در عين حال به فعاليت 185 مهد قرآني در تعامل مشترك با سازمان دارالقرآن كريم خبر داد و تاكيد كرد: تنها اين مهدهاي كودك قرآني از نظر بهزيستي مشروعيت دارند.

زنگانه در پاسخ به ايسنا، درباره اصلاح روال تعيين شهريه مهدهاي كودك گفت: تعيين شهريه هر ساله در كميته‌اي با حضور سازمان حمايت از حقوق مصرف‌كنندگان و توليد‌كنندگان تعيين مي‌شود.

وي با اشاره به الزام امتيازبندي مهدهاي كودك از سال گذشته براي تعيين شهريه، عنوان كرد: از آنجا كه اجراي اين تصميم سازمان حمايت از حقوق مصرف‌كنندگان و توليد‌كنندگان قابليت اجرايي به شكل سريعي‌ را نداشت، بنابراين از آنها درخواست كرديم كه تا پايان ارزيابي مهدهاي كودك و تعيين امتياز آنها، تعيين شهريه را به وزارت رفاه و سازمان بهزيستي كشور بسپارند.

وي در عين حال تاكيد كرد: هر زماني كه ارزيابي مهدهاي كودك به پايان برسد، روال تعيين شهريه برابر با جدول پيش‌بيني شده از سوي سازمان حمايت شكل خواهد گرفت.