ارسال شده توسط admin در تاریخ دو شنبه ، ۲۹ فروردين ۱۳۹۰
بهزیستی

با عنایت به تفاهم نامه شماره 124534/89/900 مورخ 23/11/89 فی مابین این سازمان و وزارت آموزش و پرورش ، یادآور    می گردد سن مورد پذیرش کودکان در مهدهای کودک 4 سال تمام می باشد و مهدهای کودک فقط برای پذیرش "دو گروه سنی 5 و 6 سال "مطابق مفاد تفاهم نامه باید به آموزش وپرورش مراجعه نمایند.براي ديدن اصل نامه اينجا را كليك فرماييد