ارسال شده توسط admin در تاریخ جمعه ، ۸ مهر ۱۳۹۰
شبکه

 

مطابق هماهنگی های انجام شده جلسه با حضور جناب آقای ایقایی، مدیراموراجتماعی و مشارکت های مردمی، جناب آقای خسروی، رئیس اداره امور اجتماعی، جناب آقای جلوانی، رئیس اداره مشارکتها همچنین سرکار خانم سیستانی، کارشناس امور اجتماعی و مشارکت های شهرداری استا ن اصفهان و مدیران شبکه مهدهای کودک برگزار شد، این جلسه که به نوعی پیش جلسه بعدی که مقرر است در تاریخ 5/7/90 برگزار گردد بود به شرح اجمالی شبکه همچنین خدمات موجود درآن همچنین دامنه وسیع و استراتژیک پروژه پرداخته شد در ادامه بررسی های مقدماتی در زمینه های مختلف همچنین نوع همکاری و استفاده از خدمات متنوع شبکه مورد ارزیابی قرار گرفت.

جلسه 5/7/1390 باحضور کارشناسان معاونت فرهنگی شهرداری استان اصفهان و مدیران شبکه مهدهای کودک الکترونیک راس ساعت 10 صبح برگزار شد، پس از ارائه کامل خدمات همچنین توانایی های موجود درشبکه نحوه تعامل و همکاری های فی مابین با آن معاونت بررسی شد که بایاری خداوند متعال پس از نهایی شدن خدمات آن معاونت از طریق شبکه به کاربران شبکه ارائه خواهد شد.