ارسال شده توسط shirbakht در تاریخ يک شنبه ، ۱۹ تير ۱۳۹۰
بهزیستی

به اطلاع كليه مديران شاغل و غير شاغل در مهدهاي كودك كه در دوره هاي مديريت مهد كودك  دانشگاه علوم بهزيستي ثبت نام نموده اند مي رساند  ، كلاسهاي اين دوره از تاريخ 21/4/90 ساعت 8 صبح در محل مركز آموزشي علمي كاربردي سازمان بهزيستي واقع در خيابان جي ايستگاه دانشسرا آغاز خواهد شد.

دفتر كودكان و نوجوانان بهزيستي استان