ارسال شده توسط shirbakht در تاریخ جمعه ، ۲۴ شهريور ۱۳۹۱
بهزیستی

 براي ديدن اسامي پذيرفته شدگان در مصاحبه تخصصي تاسيس مهدكودك خصوصي در مرداد ماه سال 91

  اينجا را كليك كنيد

  براي ديدن اسامي پذيرفته شدگان در مصاحبه تخصصي تاسيس مهدكودك خصوصي درشهريور ماه سال 91

 اينجا را كليك كنيد

لازم به ذكر است پذيرفته شدگان از روزدوشنبه مورخ 20/6/91 به مدت 10 روز فرصت دارند تا با در دست داشتن يك قطعه عكس -

 كپي تمام صفحات شناسنامه - كپي كارت ملي به دفتر حراست اداره كل بهزيستي استان اصفهان واقع در خيابان سجاد - خيابان

آپادانا دوم ( 15 خرداد ) مراجعه و نسبت به تكميل فرم هاي مربوطه اقدام نمايند .

دفتر كودكان و نوجوانان بهزيستي استان