مرحله اول: مراجعه به مهد کودک وآشنایی با امکانات،برنامه ها، خدمات و...

مرحله دوم: دریافت لیست مدارک مورد نیاز جهت ثبت نام

مرحله سوم: تهیه مدارک ثبت نام و مراجعه به پزشک جهت دریافت گواهی صحت و سلامت کودک وانجام آزمایش های طبی
نکته:دریافت گواهی صحت وسلامت بسیار ضروری است ،هنگام مراجعه به پزشک کارت واکسیناسیون کودک را نیز همراه داشته باشید تا توسط پزشک کنترل شود ،همچنین از پزشک تقاضا شود با دقت کودک را معاینه کرده ودر صورت نیاز کودک به مراقبت های ویژه ویا مصرف داروی خاص حتما موارد را به مهد کودک اعلام نمایید.

مرحله چهارم: تحویل مدارک به دفتر مهد و تکمیل و امضای فرم مشخصات نوآموز و امضای آیین نامه 

 

 

 

 
 

منوی راهنما

کلیه حقوق اطلاعات اختصاصی این سایت برای مهد کودک مدادرنگی محفوظ می باشد