گزارش کلی
مجموع ۴۴۱ بازديد و ۱۷۰۹ دسترسی از تاريخ چهار شنبه ، ۲۸ خرداد ۱۳۹۹ صورت گرفته است.
امروز ۱ بازديد کننده داريم.
ديروز ۱ بازديد کننده داشتيم.
بیشترين سيستم عامل مورد استفاده توسط بازديدکنندگان Unknown می باشد.
بیشترين مرورگر وب مورداستفاده توسط بازديدکنندگان mozilla می باشد.
بهترین روز با مجموع بازديد ۷۲ روز دوشنبه می باشد.
بهترین ماه با مجموع بازديد ۱۳۷ ماه تیر می باشد.
بهترین ساعت با مجموع بازديد ۵۳ ساعت ۷ می باشد.
آمار مشاهدات سایت بر حسب سيستم عامل مورد استفاده
Linux/Unix
  16.78% (74)
Unknown
  82.31% (363)
Macintosh
  0.23% (1)
Microsoft Windows NT
  0.68% (3)
آمار مشاهدات سایت بر حسب مرورگر وب مورد استفاده
Konqueror/Safari
  16.55% (73)
mozilla
  79.14% (349)
Mozilla/Netscape 6.x
  0.23% (1)
Unknown
  2.72% (12)
ccbot
  0.91% (4)
serpstatbot
  0.23% (1)
facebookexternalhit
  0.23% (1)
آمار مشاهدات سایت بر حسب روزهای هفته
یکشنبه
  14.74% (65)
دوشنبه
  16.33% (72)
سه شنبه
  13.61% (60)
چهارشنبه
  12.93% (57)
پنج شنبه
  15.87% (70)
جمعه
  13.61% (60)
شنبه
  12.93% (57)
آمار مشاهدات سایت بر حسب ماههای سال
خرداد
  2.04% (9)
تیر
  31.07% (137)
مرداد
  23.81% (105)
شهریور
  7.48% (33)
مهر
  7.03% (31)
آبان
  6.58% (29)
آذر
  6.12% (27)
دی
  6.35% (28)
بهمن
  5.9% (26)
اسفند
  3.63% (16)
آمار مشاهدات سایت بر حسب ساعات روز
۰:۰۰-۰:۵۹
  10.88% (48)
۱:۰۰-۱:۵۹
  9.07% (40)
۲:۰۰-۲:۵۹
  8.62% (38)
۳:۰۰-۳:۵۹
  9.3% (41)
۴:۰۰-۴:۵۹
  11.79% (52)
۵:۰۰-۵:۵۹
  8.39% (37)
۶:۰۰-۶:۵۹
  9.52% (42)
۷:۰۰-۷:۵۹
  12.02% (53)
۸:۰۰-۸:۵۹
  6.58% (29)
۹:۰۰-۹:۵۹
  7.26% (32)
۱۰:۰۰-۱۰:۵۹
  7.71% (34)
۱۱:۰۰-۱۱:۵۹
  10.43% (46)
۱۲:۰۰-۱۲:۵۹
  8.16% (36)
۱۳:۰۰-۱۳:۵۹
  10.66% (47)
۱۴:۰۰-۱۴:۵۹
  10.2% (45)
۱۵:۰۰-۱۵:۵۹
  9.52% (42)
۱۶:۰۰-۱۶:۵۹
  8.62% (38)
۱۷:۰۰-۱۷:۵۹
  6.35% (28)
۱۸:۰۰-۱۸:۵۹
  9.98% (44)
۱۹:۰۰-۱۹:۵۹
  7.71% (34)
۲۰:۰۰-۲۰:۵۹
  8.84% (39)
۲۱:۰۰-۲۱:۵۹
  8.39% (37)
۲۲:۰۰-۲۲:۵۹
  10.43% (46)
۲۳:۰۰-۲۳:۵۹
  8.84% (39)
 
 

منوی راهنما

کلیه حقوق اطلاعات اختصاصی این سایت برای مهد کودک مدادرنگی محفوظ می باشد