گزارش کلی
مجموع ۳۴۴ بازديد و ۱۰۶۴ دسترسی از تاريخ دو شنبه ، ۲ ارديبهشت ۱۳۹۸ صورت گرفته است.
امروز ۹ بازديد کننده داريم.
ديروز ۱۰ بازديد کننده داشتيم.
بیشترين سيستم عامل مورد استفاده توسط بازديدکنندگان Unknown می باشد.
بیشترين مرورگر وب مورداستفاده توسط بازديدکنندگان mozilla می باشد.
بهترین روز با مجموع بازديد ۶۱ روز یکشنبه می باشد.
بهترین ماه با مجموع بازديد ۳۴۴ ماه اردیبهشت می باشد.
بهترین ساعت با مجموع بازديد ۲۵ ساعت ۱۷ می باشد.
آمار مشاهدات سایت بر حسب سيستم عامل مورد استفاده
Linux/Unix
  20.93% (72)
Microsoft Windows NT
  4.65% (16)
Unknown
  71.8% (247)
Microsoft Windows XP
  0.58% (2)
Macintosh
  2.03% (7)
آمار مشاهدات سایت بر حسب مرورگر وب مورد استفاده
Konqueror/Safari
  25% (86)
mozilla
  70.93% (244)
Mozilla/Netscape 6.x
  2.62% (9)
ccbot
  0.58% (2)
Unknown
  0.87% (3)
آمار مشاهدات سایت بر حسب روزهای هفته
یکشنبه
  17.73% (61)
دوشنبه
  12.21% (42)
سه شنبه
  13.95% (48)
چهارشنبه
  13.37% (46)
پنج شنبه
  15.41% (53)
جمعه
  12.79% (44)
شنبه
  14.53% (50)
آمار مشاهدات سایت بر حسب ماههای سال
اردیبهشت
  100% (344)
آمار مشاهدات سایت بر حسب ساعات روز
۰:۰۰-۰:۵۹
  2.33% (8)
۱:۰۰-۱:۵۹
  4.94% (17)
۲:۰۰-۲:۵۹
  5.52% (19)
۳:۰۰-۳:۵۹
  5.23% (18)
۴:۰۰-۴:۵۹
  3.49% (12)
۵:۰۰-۵:۵۹
  5.81% (20)
۶:۰۰-۶:۵۹
  3.78% (13)
۷:۰۰-۷:۵۹
  4.36% (15)
۸:۰۰-۸:۵۹
  4.36% (15)
۹:۰۰-۹:۵۹
  4.36% (15)
۱۰:۰۰-۱۰:۵۹
  4.94% (17)
۱۱:۰۰-۱۱:۵۹
  5.81% (20)
۱۲:۰۰-۱۲:۵۹
  4.36% (15)
۱۳:۰۰-۱۳:۵۹
  6.1% (21)
۱۴:۰۰-۱۴:۵۹
  3.49% (12)
۱۵:۰۰-۱۵:۵۹
  3.78% (13)
۱۶:۰۰-۱۶:۵۹
  4.07% (14)
۱۷:۰۰-۱۷:۵۹
  7.27% (25)
۱۸:۰۰-۱۸:۵۹
  6.1% (21)
۱۹:۰۰-۱۹:۵۹
  7.27% (25)
۲۰:۰۰-۲۰:۵۹
  5.52% (19)
۲۱:۰۰-۲۱:۵۹
  6.98% (24)
۲۲:۰۰-۲۲:۵۹
  3.49% (12)
۲۳:۰۰-۲۳:۵۹
  2.33% (8)
 
 

منوی راهنما
آمار مشاهدات سایت
بازدیدها
امروز: ۹
دیروز: ۱۰
شلوغ ترین
روز هفته: یکشنبه
ماه: اردیبهشت
ساعت: ۱۷
پر استفاده ترین
سیستم عامل: Unknown
مرورگر وب: mozilla
 
مجموع بازديدها: ۳۴۴
مجموع دسترسی ها: ۱۰۶۴
 
تعداد کاربران آنلاین: ۱
تعداد اعضا وارد شده: ۸۱۰
 
تاریخ امروز: ۲۹ ارديبهشت ۱۳۹۸
روز هفته: يک شنبه
 

کلیه حقوق اطلاعات اختصاصی این سایت برای کمیته بازیها و ورزش کودکان محفوظ می باشد