گزارش کلی
مجموع ۲۹۸ بازديد و ۵۸۶ دسترسی از تاريخ شنبه ، ۸ تير ۱۳۹۸ صورت گرفته است.
امروز ۵ بازديد کننده داريم.
ديروز ۱۵ بازديد کننده داشتيم.
بیشترين سيستم عامل مورد استفاده توسط بازديدکنندگان Unknown می باشد.
بیشترين مرورگر وب مورداستفاده توسط بازديدکنندگان mozilla می باشد.
بهترین روز با مجموع بازديد ۶۲ روز یکشنبه می باشد.
بهترین ماه با مجموع بازديد ۲۹۳ ماه تیر می باشد.
بهترین ساعت با مجموع بازديد ۲۰ ساعت ۹ می باشد.
آمار مشاهدات سایت بر حسب سيستم عامل مورد استفاده
Linux/Unix
  11.41% (34)
Microsoft Windows NT
  3.36% (10)
Unknown
  84.56% (252)
Macintosh
  0.67% (2)
آمار مشاهدات سایت بر حسب مرورگر وب مورد استفاده
Konqueror/Safari
  14.77% (44)
mozilla
  84.23% (251)
Mozilla/Netscape 6.x
  0.34% (1)
Unknown
  0.34% (1)
ccbot
  0.34% (1)
آمار مشاهدات سایت بر حسب روزهای هفته
یکشنبه
  20.81% (62)
دوشنبه
  18.12% (54)
سه شنبه
  13.09% (39)
چهارشنبه
  11.07% (33)
پنج شنبه
  10.74% (32)
جمعه
  12.08% (36)
شنبه
  14.09% (42)
آمار مشاهدات سایت بر حسب ماههای سال
تیر
  98.32% (293)
مرداد
  1.68% (5)
آمار مشاهدات سایت بر حسب ساعات روز
۰:۰۰-۰:۵۹
  3.69% (11)
۱:۰۰-۱:۵۹
  3.36% (10)
۲:۰۰-۲:۵۹
  4.36% (13)
۳:۰۰-۳:۵۹
  4.36% (13)
۴:۰۰-۴:۵۹
  5.03% (15)
۵:۰۰-۵:۵۹
  4.7% (14)
۶:۰۰-۶:۵۹
  2.68% (8)
۷:۰۰-۷:۵۹
  3.36% (10)
۸:۰۰-۸:۵۹
  6.38% (19)
۹:۰۰-۹:۵۹
  6.71% (20)
۱۰:۰۰-۱۰:۵۹
  5.03% (15)
۱۱:۰۰-۱۱:۵۹
  3.36% (10)
۱۲:۰۰-۱۲:۵۹
  3.69% (11)
۱۳:۰۰-۱۳:۵۹
  5.37% (16)
۱۴:۰۰-۱۴:۵۹
  6.38% (19)
۱۵:۰۰-۱۵:۵۹
  4.03% (12)
۱۶:۰۰-۱۶:۵۹
  3.36% (10)
۱۷:۰۰-۱۷:۵۹
  4.03% (12)
۱۸:۰۰-۱۸:۵۹
  3.36% (10)
۱۹:۰۰-۱۹:۵۹
  6.04% (18)
۲۰:۰۰-۲۰:۵۹
  4.36% (13)
۲۱:۰۰-۲۱:۵۹
  3.36% (10)
۲۲:۰۰-۲۲:۵۹
  4.36% (13)
۲۳:۰۰-۲۳:۵۹
  4.7% (14)
 
 

منوی راهنما
آمار مشاهدات سایت
بازدیدها
امروز: ۵
دیروز: ۱۵
شلوغ ترین
روز هفته: یکشنبه
ماه: تیر
ساعت: ۹
پر استفاده ترین
سیستم عامل: Unknown
مرورگر وب: mozilla
 
مجموع بازديدها: ۲۹۸
مجموع دسترسی ها: ۵۸۶
 
تعداد کاربران آنلاین: ۱
تعداد اعضا وارد شده: ۷۸۱
 
تاریخ امروز: ۱ مرداد ۱۳۹۸
روز هفته: سه شنبه
 

کلیه حقوق اطلاعات اختصاصی این سایت برای کمیته بازیها و ورزش کودکان محفوظ می باشد