گزارش کلی
مجموع ۴۴۷ بازديد و ۱۵۹۶ دسترسی از تاريخ سه شنبه ، ۲۷ شهريور ۱۳۹۷ صورت گرفته است.
امروز ۲۱ بازديد کننده داريم.
ديروز ۱۶ بازديد کننده داشتيم.
بیشترين سيستم عامل مورد استفاده توسط بازديدکنندگان Unknown می باشد.
بیشترين مرورگر وب مورداستفاده توسط بازديدکنندگان mozilla می باشد.
بهترین روز با مجموع بازديد ۷۶ روز چهارشنبه می باشد.
بهترین ماه با مجموع بازديد ۳۸۷ ماه مهر می باشد.
بهترین ساعت با مجموع بازديد ۷۳ ساعت ۱۰ می باشد.
آمار مشاهدات سایت بر حسب سيستم عامل مورد استفاده
Linux/Unix
  26.85% (120)
Microsoft Windows NT
  5.82% (26)
Unknown
  57.72% (258)
Macintosh
  9.62% (43)
آمار مشاهدات سایت بر حسب مرورگر وب مورد استفاده
Konqueror/Safari
  37.81% (169)
Mozilla/Netscape 6.x
  3.13% (14)
Unknown
  0.22% (1)
mozilla
  58.17% (260)
ccbot
  0.45% (2)
Microsoft Internet Explorer 6.x
  0.22% (1)
آمار مشاهدات سایت بر حسب روزهای هفته
یکشنبه
  14.77% (66)
دوشنبه
  14.77% (66)
سه شنبه
  11.63% (52)
چهارشنبه
  17% (76)
پنج شنبه
  12.75% (57)
جمعه
  12.3% (55)
شنبه
  16.78% (75)
آمار مشاهدات سایت بر حسب ماههای سال
شهریور
  13.42% (60)
مهر
  86.58% (387)
آمار مشاهدات سایت بر حسب ساعات روز
۰:۰۰-۰:۵۹
  7.61% (34)
۱:۰۰-۱:۵۹
  7.16% (32)
۲:۰۰-۲:۵۹
  6.04% (27)
۳:۰۰-۳:۵۹
  6.71% (30)
۴:۰۰-۴:۵۹
  8.5% (38)
۵:۰۰-۵:۵۹
  7.16% (32)
۶:۰۰-۶:۵۹
  10.51% (47)
۷:۰۰-۷:۵۹
  7.61% (34)
۸:۰۰-۸:۵۹
  8.72% (39)
۹:۰۰-۹:۵۹
  10.29% (46)
۱۰:۰۰-۱۰:۵۹
  16.33% (73)
۱۱:۰۰-۱۱:۵۹
  14.54% (65)
۱۲:۰۰-۱۲:۵۹
  8.05% (36)
۱۳:۰۰-۱۳:۵۹
  10.96% (49)
۱۴:۰۰-۱۴:۵۹
  10.51% (47)
۱۵:۰۰-۱۵:۵۹
  8.72% (39)
۱۶:۰۰-۱۶:۵۹
  8.05% (36)
۱۷:۰۰-۱۷:۵۹
  9.4% (42)
۱۸:۰۰-۱۸:۵۹
  9.62% (43)
۱۹:۰۰-۱۹:۵۹
  7.61% (34)
۲۰:۰۰-۲۰:۵۹
  9.4% (42)
۲۱:۰۰-۲۱:۵۹
  6.04% (27)
۲۲:۰۰-۲۲:۵۹
  8.5% (38)
۲۳:۰۰-۲۳:۵۹
  6.04% (27)
 
 

آمار مشاهدات سایت
بازدیدها
امروز: ۲۱
دیروز: ۱۶
شلوغ ترین
روز هفته: چهارشنبه
ماه: مهر
ساعت: ۱۰
پر استفاده ترین
سیستم عامل: Unknown
مرورگر وب: mozilla
 
مجموع بازديدها: ۴۴۷
مجموع دسترسی ها: ۱۵۹۶
 
تعداد کاربران آنلاین: ۲
تعداد اعضا وارد شده: ۸۳۲
 
تاریخ امروز: ۲۳ مهر ۱۳۹۷
روز هفته: دو شنبه
 
منوی راهنما