گزارش کلی
مجموع ۱۴۱۰ بازديد و ۶۲۵۰ دسترسی از تاريخ سه شنبه ، ۲۷ شهريور ۱۳۹۷ صورت گرفته است.
امروز ۱۸ بازديد کننده داريم.
ديروز ۱۷ بازديد کننده داشتيم.
بیشترين سيستم عامل مورد استفاده توسط بازديدکنندگان Unknown می باشد.
بیشترين مرورگر وب مورداستفاده توسط بازديدکنندگان mozilla می باشد.
بهترین روز با مجموع بازديد ۲۲۱ روز شنبه می باشد.
بهترین ماه با مجموع بازديد ۵۲۹ ماه مهر می باشد.
بهترین ساعت با مجموع بازديد ۲۱۰ ساعت ۱۰ می باشد.
آمار مشاهدات سایت بر حسب سيستم عامل مورد استفاده
Linux/Unix
  21.56% (304)
Microsoft Windows NT
  5.6% (79)
Macintosh
  9.15% (129)
Unknown
  63.62% (897)
Microsoft Windows XP
  0.07% (1)
آمار مشاهدات سایت بر حسب مرورگر وب مورد استفاده
Konqueror/Safari
  30.07% (424)
Mozilla/Netscape 6.x
  3.33% (47)
ccbot
  0.43% (6)
mozilla
  66.03% (931)
Unknown
  0.07% (1)
Microsoft Internet Explorer 6.x
  0.07% (1)
آمار مشاهدات سایت بر حسب روزهای هفته
یکشنبه
  13.9% (196)
دوشنبه
  15.25% (215)
سه شنبه
  14.47% (204)
چهارشنبه
  15.04% (212)
پنج شنبه
  13.83% (195)
جمعه
  11.84% (167)
شنبه
  15.67% (221)
آمار مشاهدات سایت بر حسب ماههای سال
شهریور
  4.26% (60)
مهر
  37.52% (529)
آبان
  35.53% (501)
آذر
  22.7% (320)
آمار مشاهدات سایت بر حسب ساعات روز
۰:۰۰-۰:۵۹
  8.37% (118)
۱:۰۰-۱:۵۹
  8.72% (123)
۲:۰۰-۲:۵۹
  9.29% (131)
۳:۰۰-۳:۵۹
  8.87% (125)
۴:۰۰-۴:۵۹
  8.44% (119)
۵:۰۰-۵:۵۹
  10.14% (143)
۶:۰۰-۶:۵۹
  9.15% (129)
۷:۰۰-۷:۵۹
  10.78% (152)
۸:۰۰-۸:۵۹
  12.41% (175)
۹:۰۰-۹:۵۹
  12.48% (176)
۱۰:۰۰-۱۰:۵۹
  14.89% (210)
۱۱:۰۰-۱۱:۵۹
  12.55% (177)
۱۲:۰۰-۱۲:۵۹
  11.28% (159)
۱۳:۰۰-۱۳:۵۹
  11.63% (164)
۱۴:۰۰-۱۴:۵۹
  10.78% (152)
۱۵:۰۰-۱۵:۵۹
  11.35% (160)
۱۶:۰۰-۱۶:۵۹
  9.36% (132)
۱۷:۰۰-۱۷:۵۹
  9.29% (131)
۱۸:۰۰-۱۸:۵۹
  9.22% (130)
۱۹:۰۰-۱۹:۵۹
  8.44% (119)
۲۰:۰۰-۲۰:۵۹
  8.65% (122)
۲۱:۰۰-۲۱:۵۹
  8.44% (119)
۲۲:۰۰-۲۲:۵۹
  8.09% (114)
۲۳:۰۰-۲۳:۵۹
  6.88% (97)
 
 

آمار مشاهدات سایت
بازدیدها
امروز: ۱۸
دیروز: ۱۷
شلوغ ترین
روز هفته: شنبه
ماه: مهر
ساعت: ۱۰
پر استفاده ترین
سیستم عامل: Unknown
مرورگر وب: mozilla
 
مجموع بازديدها: ۱۴۱۰
مجموع دسترسی ها: ۶۲۵۰
 
تعداد کاربران آنلاین: ۱
تعداد اعضا وارد شده: ۷۹۹
 
تاریخ امروز: ۲۰ آذر ۱۳۹۷
روز هفته: سه شنبه
 
منوی راهنما