گزارش کلی
مجموع ۶۵ بازديد و ۲۳۶ دسترسی از تاريخ دو شنبه ، ۲ ارديبهشت ۱۳۹۸ صورت گرفته است.
امروز ۳۷ بازديد کننده داريم.
ديروز ۲۸ بازديد کننده داشتيم.
بیشترين سيستم عامل مورد استفاده توسط بازديدکنندگان Unknown می باشد.
بیشترين مرورگر وب مورداستفاده توسط بازديدکنندگان mozilla می باشد.
بهترین روز با مجموع بازديد ۳۷ روز سه شنبه می باشد.
بهترین ماه با مجموع بازديد ۶۵ ماه اردیبهشت می باشد.
بهترین ساعت با مجموع بازديد ۹ ساعت ۱۲ می باشد.
آمار مشاهدات سایت بر حسب سيستم عامل مورد استفاده
Linux/Unix
  30.77% (20)
Unknown
  53.85% (35)
Macintosh
  6.15% (4)
Microsoft Windows NT
  7.69% (5)
Microsoft Windows XP
  1.54% (1)
آمار مشاهدات سایت بر حسب مرورگر وب مورد استفاده
Konqueror/Safari
  43.08% (28)
mozilla
  55.38% (36)
ccbot
  1.54% (1)
آمار مشاهدات سایت بر حسب روزهای هفته
یکشنبه
  0% (0)
دوشنبه
  43.08% (28)
سه شنبه
  56.92% (37)
چهارشنبه
  0% (0)
پنج شنبه
  0% (0)
جمعه
  0% (0)
شنبه
  0% (0)
آمار مشاهدات سایت بر حسب ماههای سال
اردیبهشت
  100% (65)
آمار مشاهدات سایت بر حسب ساعات روز
۰:۰۰-۰:۵۹
  0% (0)
۱:۰۰-۱:۵۹
  9.23% (6)
۲:۰۰-۲:۵۹
  7.69% (5)
۳:۰۰-۳:۵۹
  4.62% (3)
۴:۰۰-۴:۵۹
  6.15% (4)
۵:۰۰-۵:۵۹
  0% (0)
۶:۰۰-۶:۵۹
  10.77% (7)
۷:۰۰-۷:۵۹
  6.15% (4)
۸:۰۰-۸:۵۹
  6.15% (4)
۹:۰۰-۹:۵۹
  10.77% (7)
۱۰:۰۰-۱۰:۵۹
  6.15% (4)
۱۱:۰۰-۱۱:۵۹
  10.77% (7)
۱۲:۰۰-۱۲:۵۹
  13.85% (9)
۱۳:۰۰-۱۳:۵۹
  7.69% (5)
۱۴:۰۰-۱۴:۵۹
  3.08% (2)
۱۵:۰۰-۱۵:۵۹
  4.62% (3)
۱۶:۰۰-۱۶:۵۹
  4.62% (3)
۱۷:۰۰-۱۷:۵۹
  3.08% (2)
۱۸:۰۰-۱۸:۵۹
  7.69% (5)
۱۹:۰۰-۱۹:۵۹
  10.77% (7)
۲۰:۰۰-۲۰:۵۹
  3.08% (2)
۲۱:۰۰-۲۱:۵۹
  7.69% (5)
۲۲:۰۰-۲۲:۵۹
  7.69% (5)
۲۳:۰۰-۲۳:۵۹
  3.08% (2)
 
 

آمار مشاهدات سایت
بازدیدها
امروز: ۳۷
دیروز: ۲۸
شلوغ ترین
روز هفته: سه شنبه
ماه: اردیبهشت
ساعت: ۱۲
پر استفاده ترین
سیستم عامل: Unknown
مرورگر وب: mozilla
 
مجموع بازديدها: ۶۵
مجموع دسترسی ها: ۲۳۶
 
تعداد کاربران آنلاین: ۱
تعداد اعضا وارد شده: ۸۱۰
 
تاریخ امروز: ۳ ارديبهشت ۱۳۹۸
روز هفته: سه شنبه
 
منوی راهنما