گزارش کلی
مجموع ۲۸۸۰ بازديد و ۹۹۹۸ دسترسی از تاريخ يک شنبه ، ۲۰ مرداد ۱۳۹۸ صورت گرفته است.
امروز ۲۱ بازديد کننده داريم.
ديروز ۳۴ بازديد کننده داشتيم.
بیشترين سيستم عامل مورد استفاده توسط بازديدکنندگان Unknown می باشد.
بیشترين مرورگر وب مورداستفاده توسط بازديدکنندگان mozilla می باشد.
بهترین روز با مجموع بازديد ۴۶۲ روز یکشنبه می باشد.
بهترین ماه با مجموع بازديد ۷۱۵ ماه آذر می باشد.
بهترین ساعت با مجموع بازديد ۲۱۵ ساعت ۱۳ می باشد.
آمار مشاهدات سایت بر حسب سيستم عامل مورد استفاده
Linux/Unix
  21.88% (630)
Microsoft Windows NT
  3.92% (113)
Unknown
  69.76% (2009)
Microsoft Windows XP
  0.1% (3)
Macintosh
  4.34% (125)
آمار مشاهدات سایت بر حسب مرورگر وب مورد استفاده
Konqueror/Safari
  28.44% (819)
Mozilla/Netscape 6.x
  1.88% (54)
mozilla
  69.13% (1991)
Unknown
  0.21% (6)
Microsoft Internet Explorer 6.x
  0.07% (2)
serpstatbot
  0.03% (1)
ccbot
  0.17% (5)
msnbot
  0.03% (1)
java
  0.03% (1)
آمار مشاهدات سایت بر حسب روزهای هفته
یکشنبه
  16.04% (462)
دوشنبه
  14.55% (419)
سه شنبه
  13.3% (383)
چهارشنبه
  14.27% (411)
پنج شنبه
  14.72% (424)
جمعه
  13.75% (396)
شنبه
  13.37% (385)
آمار مشاهدات سایت بر حسب ماههای سال
مرداد
  10.21% (294)
شهریور
  21.81% (628)
مهر
  22.67% (653)
آبان
  20.49% (590)
آذر
  24.83% (715)
آمار مشاهدات سایت بر حسب ساعات روز
۰:۰۰-۰:۵۹
  5.03% (145)
۱:۰۰-۱:۵۹
  4.72% (136)
۲:۰۰-۲:۵۹
  5.73% (165)
۳:۰۰-۳:۵۹
  6.39% (184)
۴:۰۰-۴:۵۹
  6.15% (177)
۵:۰۰-۵:۵۹
  6.39% (184)
۶:۰۰-۶:۵۹
  7.33% (211)
۷:۰۰-۷:۵۹
  6.22% (179)
۸:۰۰-۸:۵۹
  6.84% (197)
۹:۰۰-۹:۵۹
  6.67% (192)
۱۰:۰۰-۱۰:۵۹
  6.39% (184)
۱۱:۰۰-۱۱:۵۹
  6.74% (194)
۱۲:۰۰-۱۲:۵۹
  7.12% (205)
۱۳:۰۰-۱۳:۵۹
  7.47% (215)
۱۴:۰۰-۱۴:۵۹
  6.25% (180)
۱۵:۰۰-۱۵:۵۹
  6.63% (191)
۱۶:۰۰-۱۶:۵۹
  5.94% (171)
۱۷:۰۰-۱۷:۵۹
  5.87% (169)
۱۸:۰۰-۱۸:۵۹
  7.05% (203)
۱۹:۰۰-۱۹:۵۹
  6.39% (184)
۲۰:۰۰-۲۰:۵۹
  5.63% (162)
۲۱:۰۰-۲۱:۵۹
  5.76% (166)
۲۲:۰۰-۲۲:۵۹
  5.8% (167)
۲۳:۰۰-۲۳:۵۹
  5.94% (171)
 
 

آمار مشاهدات سایت
بازدیدها
امروز: ۲۱
دیروز: ۳۴
شلوغ ترین
روز هفته: یکشنبه
ماه: آذر
ساعت: ۱۳
پر استفاده ترین
سیستم عامل: Unknown
مرورگر وب: mozilla
 
مجموع بازديدها: ۲۸۸۰
مجموع دسترسی ها: ۹۹۹۸
 
تعداد کاربران آنلاین: ۳
تعداد اعضا وارد شده: ۷۷۴
 
تاریخ امروز: ۲۴ آذر ۱۳۹۸
روز هفته: يک شنبه
 
منوی راهنما