گزارش کلی
مجموع ۱۹۹۳ بازديد و ۶۶۳۲ دسترسی از تاريخ دو شنبه ، ۲ ارديبهشت ۱۳۹۸ صورت گرفته است.
امروز ۱ بازديد کننده داريم.
ديروز ۲۱ بازديد کننده داشتيم.
بیشترين سيستم عامل مورد استفاده توسط بازديدکنندگان Unknown می باشد.
بیشترين مرورگر وب مورداستفاده توسط بازديدکنندگان mozilla می باشد.
بهترین روز با مجموع بازديد ۳۳۲ روز سه شنبه می باشد.
بهترین ماه با مجموع بازديد ۱۰۹۴ ماه اردیبهشت می باشد.
بهترین ساعت با مجموع بازديد ۱۷۵ ساعت ۷ می باشد.
آمار مشاهدات سایت بر حسب سيستم عامل مورد استفاده
Linux/Unix
  26.29% (524)
Microsoft Windows NT
  5.17% (103)
Unknown
  61.11% (1218)
Macintosh
  7.23% (144)
Microsoft Windows XP
  0.2% (4)
آمار مشاهدات سایت بر حسب مرورگر وب مورد استفاده
Konqueror/Safari
  35.78% (713)
Mozilla/Netscape 6.x
  1.96% (39)
java
  0.2% (4)
mozilla
  61.06% (1217)
ccbot
  0.45% (9)
Microsoft Internet Explorer 6.x
  0.35% (7)
Unknown
  0.2% (4)
آمار مشاهدات سایت بر حسب روزهای هفته
یکشنبه
  13.75% (274)
دوشنبه
  14.85% (296)
سه شنبه
  16.66% (332)
چهارشنبه
  15.3% (305)
پنج شنبه
  13.2% (263)
جمعه
  12.09% (241)
شنبه
  14.15% (282)
آمار مشاهدات سایت بر حسب ماههای سال
اردیبهشت
  54.89% (1094)
خرداد
  43.3% (863)
تیر
  1.81% (36)
آمار مشاهدات سایت بر حسب ساعات روز
۰:۰۰-۰:۵۹
  5.37% (107)
۱:۰۰-۱:۵۹
  4.92% (98)
۲:۰۰-۲:۵۹
  6.87% (137)
۳:۰۰-۳:۵۹
  6.12% (122)
۴:۰۰-۴:۵۹
  7.23% (144)
۵:۰۰-۵:۵۹
  8.18% (163)
۶:۰۰-۶:۵۹
  7.68% (153)
۷:۰۰-۷:۵۹
  8.78% (175)
۸:۰۰-۸:۵۹
  8.08% (161)
۹:۰۰-۹:۵۹
  7.68% (153)
۱۰:۰۰-۱۰:۵۹
  7.73% (154)
۱۱:۰۰-۱۱:۵۹
  8.18% (163)
۱۲:۰۰-۱۲:۵۹
  7.93% (158)
۱۳:۰۰-۱۳:۵۹
  7.33% (146)
۱۴:۰۰-۱۴:۵۹
  6.82% (136)
۱۵:۰۰-۱۵:۵۹
  6.62% (132)
۱۶:۰۰-۱۶:۵۹
  5.92% (118)
۱۷:۰۰-۱۷:۵۹
  7.43% (148)
۱۸:۰۰-۱۸:۵۹
  7.33% (146)
۱۹:۰۰-۱۹:۵۹
  6.97% (139)
۲۰:۰۰-۲۰:۵۹
  6.82% (136)
۲۱:۰۰-۲۱:۵۹
  5.77% (115)
۲۲:۰۰-۲۲:۵۹
  5.77% (115)
۲۳:۰۰-۲۳:۵۹
  5.22% (104)
 
 

آمار مشاهدات سایت
بازدیدها
امروز: ۱
دیروز: ۲۱
شلوغ ترین
روز هفته: سه شنبه
ماه: اردیبهشت
ساعت: ۷
پر استفاده ترین
سیستم عامل: Unknown
مرورگر وب: mozilla
 
مجموع بازديدها: ۱۹۹۳
مجموع دسترسی ها: ۶۶۳۲
 
تعداد کاربران آنلاین: ۱
تعداد اعضا وارد شده: ۷۹۳
 
تاریخ امروز: ۵ تير ۱۳۹۸
روز هفته: چهار شنبه
 
منوی راهنما