گزارش کلی
مجموع ۲۷۳۶ بازديد و ۱۳۶۰۹ دسترسی از تاريخ سه شنبه ، ۲۷ خرداد ۱۳۹۹ صورت گرفته است.
امروز ۱ بازديد کننده داريم.
ديروز ۱ بازديد کننده داشتيم.
بیشترين سيستم عامل مورد استفاده توسط بازديدکنندگان Unknown می باشد.
بیشترين مرورگر وب مورداستفاده توسط بازديدکنندگان mozilla می باشد.
بهترین روز با مجموع بازديد ۴۳۰ روز پنج شنبه می باشد.
بهترین ماه با مجموع بازديد ۱۳۴۵ ماه تیر می باشد.
بهترین ساعت با مجموع بازديد ۳۴۵ ساعت ۶ می باشد.
آمار مشاهدات سایت بر حسب سيستم عامل مورد استفاده
Linux/Unix
  14.8% (405)
Unknown
  82.38% (2254)
Microsoft Windows NT
  1.68% (46)
Macintosh
  1.1% (30)
Microsoft Windows XP
  0.04% (1)
آمار مشاهدات سایت بر حسب مرورگر وب مورد استفاده
Konqueror/Safari
  16.41% (449)
java
  0.11% (3)
mozilla
  81.87% (2240)
ccbot
  0.18% (5)
Unknown
  0.4% (11)
Mozilla/Netscape 6.x
  0.99% (27)
whatsapp
  0.04% (1)
آمار مشاهدات سایت بر حسب روزهای هفته
یکشنبه
  14.18% (388)
دوشنبه
  14.66% (401)
سه شنبه
  13.89% (380)
چهارشنبه
  14.99% (410)
پنج شنبه
  15.72% (430)
جمعه
  12.94% (354)
شنبه
  13.63% (373)
آمار مشاهدات سایت بر حسب ماههای سال
خرداد
  4.71% (129)
تیر
  49.16% (1345)
مرداد
  44.37% (1214)
شهریور
  1.68% (46)
مهر
  0.07% (2)
آمار مشاهدات سایت بر حسب ساعات روز
۰:۰۰-۰:۵۹
  7.86% (215)
۱:۰۰-۱:۵۹
  6.25% (171)
۲:۰۰-۲:۵۹
  6.51% (178)
۳:۰۰-۳:۵۹
  8.44% (231)
۴:۰۰-۴:۵۹
  9.03% (247)
۵:۰۰-۵:۵۹
  9.9% (271)
۶:۰۰-۶:۵۹
  12.61% (345)
۷:۰۰-۷:۵۹
  10.53% (288)
۸:۰۰-۸:۵۹
  7.46% (204)
۹:۰۰-۹:۵۹
  7.89% (216)
۱۰:۰۰-۱۰:۵۹
  7.79% (213)
۱۱:۰۰-۱۱:۵۹
  5.99% (164)
۱۲:۰۰-۱۲:۵۹
  8.44% (231)
۱۳:۰۰-۱۳:۵۹
  6.98% (191)
۱۴:۰۰-۱۴:۵۹
  6.94% (190)
۱۵:۰۰-۱۵:۵۹
  7.71% (211)
۱۶:۰۰-۱۶:۵۹
  7.71% (211)
۱۷:۰۰-۱۷:۵۹
  8.55% (234)
۱۸:۰۰-۱۸:۵۹
  6.76% (185)
۱۹:۰۰-۱۹:۵۹
  7.16% (196)
۲۰:۰۰-۲۰:۵۹
  6.91% (189)
۲۱:۰۰-۲۱:۵۹
  6.94% (190)
۲۲:۰۰-۲۲:۵۹
  7.71% (211)
۲۳:۰۰-۲۳:۵۹
  6.25% (171)
 
 
آمار مشاهدات سایت
بازدیدها
امروز: ۱
دیروز: ۱
شلوغ ترین
روز هفته: پنج شنبه
ماه: تیر
ساعت: ۶
پر استفاده ترین
سیستم عامل: Unknown
مرورگر وب: mozilla
 
مجموع بازديدها: ۲۷۳۶
مجموع دسترسی ها: ۱۳۶۰۹
 
تعداد کاربران آنلاین: ۱
تعداد اعضا وارد شده: ۷۸۷
 
تاریخ امروز: ۲ مهر ۱۳۹۹
روز هفته: چهار شنبه
 
 
منوی راهنما