گزارش کلی
مجموع ۲۵۴۵ بازديد و ۱۰۶۶۴ دسترسی از تاريخ سه شنبه ، ۲۷ شهريور ۱۳۹۷ صورت گرفته است.
امروز ۴ بازديد کننده داريم.
ديروز ۱۴ بازديد کننده داشتيم.
بیشترين سيستم عامل مورد استفاده توسط بازديدکنندگان Unknown می باشد.
بیشترين مرورگر وب مورداستفاده توسط بازديدکنندگان mozilla می باشد.
بهترین روز با مجموع بازديد ۴۰۴ روز دوشنبه می باشد.
بهترین ماه با مجموع بازديد ۵۲۹ ماه مهر می باشد.
بهترین ساعت با مجموع بازديد ۲۹۲ ساعت ۱۳ می باشد.
آمار مشاهدات سایت بر حسب سيستم عامل مورد استفاده
Linux/Unix
  22.32% (568)
Microsoft Windows NT
  5.07% (129)
Macintosh
  9.94% (253)
Unknown
  62.59% (1593)
Microsoft Windows XP
  0.08% (2)
آمار مشاهدات سایت بر حسب مرورگر وب مورد استفاده
Konqueror/Safari
  31.43% (800)
Mozilla/Netscape 6.x
  2.83% (72)
ccbot
  0.43% (11)
java
  0.04% (1)
mozilla
  65.15% (1658)
Unknown
  0.04% (1)
Microsoft Internet Explorer 6.x
  0.08% (2)
آمار مشاهدات سایت بر حسب روزهای هفته
یکشنبه
  13.75% (350)
دوشنبه
  15.87% (404)
سه شنبه
  13.75% (350)
چهارشنبه
  15.09% (384)
پنج شنبه
  14.46% (368)
جمعه
  12.42% (316)
شنبه
  14.66% (373)
آمار مشاهدات سایت بر حسب ماههای سال
شهریور
  2.36% (60)
مهر
  20.79% (529)
آبان
  19.69% (501)
آذر
  19.41% (494)
دی
  17.25% (439)
بهمن
  20.51% (522)
آمار مشاهدات سایت بر حسب ساعات روز
۰:۰۰-۰:۵۹
  7.35% (187)
۱:۰۰-۱:۵۹
  7.11% (181)
۲:۰۰-۲:۵۹
  7.9% (201)
۳:۰۰-۳:۵۹
  7.66% (195)
۴:۰۰-۴:۵۹
  7.58% (193)
۵:۰۰-۵:۵۹
  9.19% (234)
۶:۰۰-۶:۵۹
  8.45% (215)
۷:۰۰-۷:۵۹
  10.69% (272)
۸:۰۰-۸:۵۹
  10.65% (271)
۹:۰۰-۹:۵۹
  10.65% (271)
۱۰:۰۰-۱۰:۵۹
  11.28% (287)
۱۱:۰۰-۱۱:۵۹
  10.65% (271)
۱۲:۰۰-۱۲:۵۹
  10.26% (261)
۱۳:۰۰-۱۳:۵۹
  11.47% (292)
۱۴:۰۰-۱۴:۵۹
  11.08% (282)
۱۵:۰۰-۱۵:۵۹
  9.78% (249)
۱۶:۰۰-۱۶:۵۹
  8.06% (205)
۱۷:۰۰-۱۷:۵۹
  7.47% (190)
۱۸:۰۰-۱۸:۵۹
  8.41% (214)
۱۹:۰۰-۱۹:۵۹
  7.66% (195)
۲۰:۰۰-۲۰:۵۹
  8.09% (206)
۲۱:۰۰-۲۱:۵۹
  6.95% (177)
۲۲:۰۰-۲۲:۵۹
  7.31% (186)
۲۳:۰۰-۲۳:۵۹
  6.76% (172)
 
 

آمار مشاهدات سایت
بازدیدها
امروز: ۴
دیروز: ۱۴
شلوغ ترین
روز هفته: دوشنبه
ماه: مهر
ساعت: ۱۳
پر استفاده ترین
سیستم عامل: Unknown
مرورگر وب: mozilla
 
مجموع بازديدها: ۲۵۴۵
مجموع دسترسی ها: ۱۰۶۶۴
 
تعداد کاربران آنلاین: ۱
تعداد اعضا وارد شده: ۸۰۹
 
تاریخ امروز: ۲۸ بهمن ۱۳۹۷
روز هفته: يک شنبه
 
منوی راهنما