گزارش کلی
مجموع ۱۰۶۳ بازديد و ۲۸۰۶ دسترسی از تاريخ سه شنبه ، ۲۷ خرداد ۱۳۹۹ صورت گرفته است.
امروز ۴۳ بازديد کننده داريم.
ديروز ۶۷ بازديد کننده داشتيم.
بیشترين سيستم عامل مورد استفاده توسط بازديدکنندگان Unknown می باشد.
بیشترين مرورگر وب مورداستفاده توسط بازديدکنندگان mozilla می باشد.
بهترین روز با مجموع بازديد ۱۸۱ روز دوشنبه می باشد.
بهترین ماه با مجموع بازديد ۹۳۴ ماه تیر می باشد.
بهترین ساعت با مجموع بازديد ۱۴۹ ساعت ۶ می باشد.
آمار مشاهدات سایت بر حسب سيستم عامل مورد استفاده
Linux/Unix
  16.84% (179)
Unknown
  78.83% (838)
Macintosh
  1.32% (14)
Microsoft Windows NT
  2.92% (31)
Microsoft Windows XP
  0.09% (1)
آمار مشاهدات سایت بر حسب مرورگر وب مورد استفاده
Konqueror/Safari
  19.47% (207)
java
  0.28% (3)
mozilla
  78.08% (830)
Unknown
  0.19% (2)
Mozilla/Netscape 6.x
  1.69% (18)
ccbot
  0.19% (2)
whatsapp
  0.09% (1)
آمار مشاهدات سایت بر حسب روزهای هفته
یکشنبه
  15.9% (169)
دوشنبه
  17.03% (181)
سه شنبه
  10.91% (116)
چهارشنبه
  15.24% (162)
پنج شنبه
  13.17% (140)
جمعه
  13.83% (147)
شنبه
  13.92% (148)
آمار مشاهدات سایت بر حسب ماههای سال
خرداد
  12.14% (129)
تیر
  87.86% (934)
آمار مشاهدات سایت بر حسب ساعات روز
۰:۰۰-۰:۵۹
  5.83% (62)
۱:۰۰-۱:۵۹
  4.89% (52)
۲:۰۰-۲:۵۹
  5.17% (55)
۳:۰۰-۳:۵۹
  6.77% (72)
۴:۰۰-۴:۵۹
  5.83% (62)
۵:۰۰-۵:۵۹
  9.5% (101)
۶:۰۰-۶:۵۹
  14.02% (149)
۷:۰۰-۷:۵۹
  8.84% (94)
۸:۰۰-۸:۵۹
  7.34% (78)
۹:۰۰-۹:۵۹
  7.24% (77)
۱۰:۰۰-۱۰:۵۹
  6.77% (72)
۱۱:۰۰-۱۱:۵۹
  5.93% (63)
۱۲:۰۰-۱۲:۵۹
  6.49% (69)
۱۳:۰۰-۱۳:۵۹
  4.89% (52)
۱۴:۰۰-۱۴:۵۹
  5.36% (57)
۱۵:۰۰-۱۵:۵۹
  6.02% (64)
۱۶:۰۰-۱۶:۵۹
  5.36% (57)
۱۷:۰۰-۱۷:۵۹
  9.13% (97)
۱۸:۰۰-۱۸:۵۹
  6.02% (64)
۱۹:۰۰-۱۹:۵۹
  4.8% (51)
۲۰:۰۰-۲۰:۵۹
  6.49% (69)
۲۱:۰۰-۲۱:۵۹
  5.17% (55)
۲۲:۰۰-۲۲:۵۹
  4.99% (53)
۲۳:۰۰-۲۳:۵۹
  4.89% (52)
 
 
آمار مشاهدات سایت
بازدیدها
امروز: ۴۳
دیروز: ۶۷
شلوغ ترین
روز هفته: دوشنبه
ماه: تیر
ساعت: ۶
پر استفاده ترین
سیستم عامل: Unknown
مرورگر وب: mozilla
 
مجموع بازديدها: ۱۰۶۳
مجموع دسترسی ها: ۲۸۰۶
 
تعداد کاربران آنلاین: ۱
تعداد اعضا وارد شده: ۸۰۱
 
تاریخ امروز: ۲۳ تير ۱۳۹۹
روز هفته: دو شنبه
 
 
منوی راهنما