گزارش کلی
مجموع ۴۹۴۷ بازديد و ۱۹۶۱۳ دسترسی از تاريخ يک شنبه ، ۲۰ مرداد ۱۳۹۸ صورت گرفته است.
امروز ۲۹ بازديد کننده داريم.
ديروز ۲۰ بازديد کننده داشتيم.
بیشترين سيستم عامل مورد استفاده توسط بازديدکنندگان Unknown می باشد.
بیشترين مرورگر وب مورداستفاده توسط بازديدکنندگان mozilla می باشد.
بهترین روز با مجموع بازديد ۷۵۸ روز یکشنبه می باشد.
بهترین ماه با مجموع بازديد ۸۸۲ ماه آذر می باشد.
بهترین ساعت با مجموع بازديد ۴۸۷ ساعت ۶ می باشد.
آمار مشاهدات سایت بر حسب سيستم عامل مورد استفاده
Linux/Unix
  22.34% (1105)
Microsoft Windows NT
  3.9% (193)
Unknown
  70.69% (3497)
Macintosh
  2.97% (147)
Microsoft Windows XP
  0.1% (5)
آمار مشاهدات سایت بر حسب مرورگر وب مورد استفاده
Konqueror/Safari
  27.25% (1348)
Mozilla/Netscape 6.x
  2.02% (100)
mozilla
  70.16% (3471)
Unknown
  0.24% (12)
serpstatbot
  0.04% (2)
Microsoft Internet Explorer 6.x
  0.06% (3)
ccbot
  0.18% (9)
msnbot
  0.02% (1)
java
  0.02% (1)
آمار مشاهدات سایت بر حسب روزهای هفته
یکشنبه
  15.32% (758)
دوشنبه
  15.06% (745)
سه شنبه
  13.77% (681)
چهارشنبه
  14.33% (709)
پنج شنبه
  14.15% (700)
جمعه
  13.52% (669)
شنبه
  13.85% (685)
آمار مشاهدات سایت بر حسب ماههای سال
فروردین
  6.25% (309)
مرداد
  5.94% (294)
شهریور
  12.69% (628)
مهر
  13.2% (653)
آبان
  11.93% (590)
آذر
  17.83% (882)
دی
  12.65% (626)
بهمن
  10.41% (515)
اسفند
  9.1% (450)
آمار مشاهدات سایت بر حسب ساعات روز
۰:۰۰-۰:۵۹
  6.55% (324)
۱:۰۰-۱:۵۹
  6.04% (299)
۲:۰۰-۲:۵۹
  6.61% (327)
۳:۰۰-۳:۵۹
  6.55% (324)
۴:۰۰-۴:۵۹
  6.97% (345)
۵:۰۰-۵:۵۹
  8.25% (408)
۶:۰۰-۶:۵۹
  9.84% (487)
۷:۰۰-۷:۵۹
  9.1% (450)
۸:۰۰-۸:۵۹
  9.5% (470)
۹:۰۰-۹:۵۹
  7.48% (370)
۱۰:۰۰-۱۰:۵۹
  8.03% (397)
۱۱:۰۰-۱۱:۵۹
  8.13% (402)
۱۲:۰۰-۱۲:۵۹
  7.44% (368)
۱۳:۰۰-۱۳:۵۹
  8.63% (427)
۱۴:۰۰-۱۴:۵۹
  7.12% (352)
۱۵:۰۰-۱۵:۵۹
  8.13% (402)
۱۶:۰۰-۱۶:۵۹
  7.26% (359)
۱۷:۰۰-۱۷:۵۹
  6.73% (333)
۱۸:۰۰-۱۸:۵۹
  8.07% (399)
۱۹:۰۰-۱۹:۵۹
  7.26% (359)
۲۰:۰۰-۲۰:۵۹
  7.24% (358)
۲۱:۰۰-۲۱:۵۹
  7.03% (348)
۲۲:۰۰-۲۲:۵۹
  6.63% (328)
۲۳:۰۰-۲۳:۵۹
  6.73% (333)
 
 
آمار مشاهدات سایت
بازدیدها
امروز: ۲۹
دیروز: ۲۰
شلوغ ترین
روز هفته: یکشنبه
ماه: آذر
ساعت: ۶
پر استفاده ترین
سیستم عامل: Unknown
مرورگر وب: mozilla
 
مجموع بازديدها: ۴۹۴۷
مجموع دسترسی ها: ۱۹۶۱۳
 
تعداد کاربران آنلاین: ۱
تعداد اعضا وارد شده: ۸۰۴
 
تاریخ امروز: ۱۵ فروردين ۱۳۹۹
روز هفته: جمعه
 
 
منوی راهنما