پس از دریافت مجوز با فاصله چند ماه پس از تاریخ صدور و طی مراحل قانونی در تاریخ 13/9/87 در ثبت شرکتها با شماره 23445 به ثبت رسیدیم.

بلافاصله مقدمات اولین مجمع عمومی قانون تدارک دیده شد و در تاریخ 26/9/87 با حضور 23 نماینده کانونهای توسعه و همیاری مهدهای کودک استانها و کارشناس محترم دفترکل کودکان و نوجوانان مجمع عمومی فوق در سالن آمفی تئاتر بهزیستی استان تهران تشکیل گردید و پس از طی مراحل قانونی استماع گزارش هیئت مدیره و ... تعیین روزنامه کثیرالانتشار و میزان حق عضویت حاضرین به بیان مساول مهدهای کودک در استانهای خود پرداخته و با جمع بندی نظرات فوق برنامه های کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت کانون همیاری و توسعه مهدهای کودک کشور تدوین و در تاریخ 30/9/87 طی نامه شماره 2/ک م ک با محتوای 12 هدف کوتاه مدت و 11 هدف میان مدت و دستیابی به استحضار جناب آقای شاکری رسید (پیوست 1-1) (پیوست2-1) (پیوست 3-1) (پیوست 4-1) (پیوست 5-1) (پیوست 6-1) (پیوست 7-1)

3- کمیته حقوقی با تشکیل جلسه ای در تاریخ 27/5/88 با شرکت 23 نفر از داوطلبان عضویت در کمیته فوق و شرح وظایف فعال شد.

4- به علت ویژگی خاصی که اجرای مصوبه مردادماه 1387 کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس در بعضی از مناطق ایران ایجاد کرده بود شماره های 5 و 9 از اهداف میان مدت بشرح ذیل در اولویت اجرا در برنامه های کوتاه مدت قرار گرفت:

(پیوست 1-2) (پیوست 2-2) (پیوست 3-2)   (پیوست 4-2)

الف:  کمک به رفع قوانین موازی و معارض با نقش تصدی گری سازمان بهزیستی کشور با توجه به تبصره ماده 9 مصوبه لایحه اصلاح قانون تاسیس مدارس غیر انتفاعی مصوب مرداد 87

ب: ایجاد ارتباط با مجلس محترم شورای اسلامی و ارگانهای ذیرط به منظور احقاق حقوق کودکان و مدیران و کارکنان مهدهای کودک موجود.

رایزنی با بیش از 170 نماینده محترم مجلس شورای اسلامی از کمیسیون های مختلف با همکاری مدیران محترم مهدهای کودک سراسر کشور.

تشکیل جلسات متعدد با اعضاء محترم کمیسیون آمزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی که با استفاده از اصل 85 قانون اساسی مصوبه فوق را تصویب فرموده بودند.

تشکیل جلسات توجیهی با مرکز پژوهش های مجلس.

پیگیری طرح پیشنهادی با رعایت مواد 130-133-142-223 جهت اطلاع تبصره ماده 9 تا حد مطرح شدن فوق در تاریخ 16-10-88 در صحن علنی مجلس با امضاء 24 نماینده محترم مجلس (پیوست 1-3)  (پیوست 2-3)  (پیوست 3-3) (پیوست 4-3)

انتقاد از اظهارنظر کارشناسی دفاتر مکالمات اجتماعی  و مطالعات حقوقی مرکز پژوهش های مجلس در ارتباط با طرح اصلاحیه فوق (پیوست 4) (پیوست 5)

10ـ شرکت در جلسه کمیسیون بهداشت مجلس که در ارتباط با پیشنهاد فوق تشکیل شده بود و انجام دفاعیه بسیار قوی و محکم توسط دعائی ازطرف کانون همیاری و توسعه مهدهای کودک کشور بعد از فرمایشات جناب آقای جوادی مدیر کل محترم دفتر کودکان و نوجوانان سازمان بهزیستی کشور و آقای نوید دبیرکل شورای عالی آموزش و پرورش و آقای باقرزاده رئیس سازمان مدارس غیر دولتی، که در خارج از جلسه بسیاری از اعضاء محترم کمیسیون بهداشت موثر بودن دفاعیه فوق را یادآر گردیدند و نهایتاً در تاریخ دوم اسفند 87 کمیسیون بهداشت موافقت خود را با پیشنهاد اصلاح مصوبه فوق اعلام نمودند.

11ـ دعوت از جناب آقای دکتر کریمی رئیس محترم کمیسیون آموزش و پرورش کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس و حضور مشارالیه در مجمع عمومی مورخ 1/12/88 کانون همیاری و توسعه مهدهای کودک کشور با همراهی جناب آقای امیری معاون محترم مشارکت های وزیر آموزش و پرورش و آقای اسماعیلی مسئول محترم صدور جوازهای وزارت آموزش و پرورش و مطرح کردن مشکلات مهدهای کودک در استانهای مختلف در ارتباط با مصوبه مجلس توسط 26 نماینده حاضر در جلسه و پرداختن به آخرین مرحله وضعیت قانونی و پیگیری های در حال انجام توسط مهمانان و روشن شدن وضعیت موجود.

..... رایزنی با نمایندگان محترم مجلس و پیگری امر فوق همچنان ادامه دارد .............

12ـ تقاضای همکاری از بهزیستی طی نامه شماره 4 رک م ک مورخ 7/5/88 در راستای راه اندازی دبیخرانه ای جهت فراخوان علمی تحت عنوان تاثیر منفی آموزش مستقیم بر حال  و آینده کودکان زیر سن 6 سال با توجه به شرایط حاکم فعلی (پیوست 6) .

13ـ ارائه طرح پیشنهادی اصلاح آئین نامه اجرائی.

14ـ پیگیری مستمر جهت اصلاح بخشنامه 81ماده ای وزارت بهداشت توسط کانون همیاری و توسعه مهدهای کودک کشور.

15ـ شرکت در جلسه بررسی آئین نامه بهداشتی مورد عمل در مهدهای کودک در دفتر کلی کودکان و نوجوانان سازمان بهزیستی کشور با حضور مدیرکل محترم و اعضاء هیئت مدیره و هیئت امناء کانون همیاری و توسعه در تاریخ 23/4/87 که منجر به تصویب تغییرات پیشنهادی گردید ( پیوست 1-7) (پیوست 2-7)

16ـ شرکت در جلسه مورخ 75/88 با حضور رئیس مرکز سلامت محیط و کار وزارت بهداشت، در مان و آموزش پزشکی و کارشناسان و پزشکان محترم مرکز فوق که با نتایج مثبتی منجر گردیده و اکنون پس از تغییر وزیر محترم بهداشت پیگیری همچنان ادامه دارد ( پیوست 8)

17ـ شرکت در جلسات متعدد یکسان سازی محتوای آموزشی در مهدهای کودک  در دفتر کل کودکان و نوجوانان.

18ـ هماهنگی با موسسه آفا که مورد تائید مدیر کل محترم کودکان و نوجوانان بوده اند در راستای استفاده از تکنولوژی نوین.

19ـ شرکت و همکاری در جلسات تشکیل شده در مرکز تحقیقات مسکن و شهرسازی وزارت مسکن و موسسه استاندارد جهت تدوین استاندارد ملی در چارچوب استاندارد بین المللی .

20ـ ایجاد ارتباط خوب  و قوی با رسانه های جمعی

21ـ همکاری در برگزاری اولین هفه جهانی ملل متحد برای ایمنی راه ها با معاونت سلامت وزارت بهداشت.

22ـ شرکت در جلسات بررسی شهریه انواع مهدهای کودک ( پیوست1-8) (پیوست 2-8)

23ـ تشکیل جلسات متعدد با مدیرکل محترم کودکان  و نوجوانان سازمان بهزیستی با حضور اعضاء هیئت مدیره و هیئت امناء کانون همیاری و توسعه مهدهای کودک کشور در خصوص اینکه وظیفه سازمان حمایت از مصرف کننده و تولید کننده قیمت گذاری بر روی کالاهای اساسی است  عیین نرخ شهریه مهدهای کودک هیچگونه سنخیتی باغ وظایف دفتر محصولات بهداشتی و خدمات عمومی سازمان حمایت ندارد و اعلام همکاری جهت برون رفت از معضل موجود ( پیوست 9).

24ـ تشکیل جلسات متعدد با معاونت محترم امور اجتماعی سازمان بهزیستی کشور در خصوص مغایرت مفاد آئین نامه اجرائی وقت سازمان در خصوص التزام بهزیستی در اعلام شهریه در اسفندماه هر سال جهت رعایت در فرردین سال آتی طبق بند د ردیف 6 ماده 3 آئین نامه فق، با صفحه 2 آئین نامه توافقی شهریه مورد تفاهم با سازمان حمایت که تا پایان شهریور اعلام کرده است (پیوست 10)

25ـ پیگیری و تقاضای حمایت از دفتر کل کودکان و نوجوانان نسبت به تضیح 2 صفحه 6 آئین نامه تعرفه شهریه که با استناد ضوابط قیمت گذاری کالا و خدمات مالیات بر درآمد از نظرات تعیین قیمت رسکی جزء هزینه های مهد کودک نمی باشد و همچنین برخی از عوارض که به موجب قانون باید از درآمد  سود کسر گردد  جزء هزینه  ها محسوب نمی شود. (پیوست 11)

26ـ شرکت در جلسه گرد همائی رؤسای محترم هیئت مدیره کانونهای توسعه  همیاری مهدهای کودک استانها و ارائه خلاصه گزارش عملکرد 87 و برنامه های 88 کانون همیاری و توسعه مهدهای کودک کشور.

27ـ شرکت در سمینار تخصصی نظام آموزشی با عنوان هواردگاردنر (نظریه پرداز هوش های چند گانه)

28ـ همکاری و شرکت در اولین همایش صرف جوئی در مصرف آب و برق

29ـ تشکیل جلسه با وزیر محترم (وقت) آموزش و پرورش و اشاره به اینکه 14000 مهد کودک با بودجه خصوصی و عبور از فیلترهای استانداردهای بین المللی و ملی در کشور وجود دارند که عملاً در حال اجرای اصل 44 قانون اساسی می باشد.

30ـ شماره 10154/87/900 مورخ 17/2/87 معاونت امور اجتماعی سازمان بهزیستی کشور مدیر عامل کانونهای همیاری و توسعه مهدهای کودک کشور به عنوان نماینده کنون فوق در کمیته نظارت تخصیی ستادی منصوب شد. (پیوست 12).

31ـ شرکت در کار پژوهشی تحت عنوان اثر برنامه فعالیت بدنی منتخب بر عملکرد ادراکی – حرکتی کودکان 4 تا 6 ساله.

32ـ شرکت در گردهمائی مدیران مهدهای کودک اصفهان.

33ـ شرکت در گرد همائی مدیران مهدهای کودک شهریار.

34ـ شرکت در برنامه همایشی آموزشی، توجیهی طرح کاروزی دانش آموختگان دانشگاه در سالن آمفی تئاتر سازمان بهزیستی کشور.

35ـ شرکت در جلسه موضوعات اجرائی نو پدید در گذر زمان با دعوت معاونت محترم امور اجتماعی در تاریخ 26/8/88 (پیوست 13)

36ـ انعقاد تفاهم نامه پنج جانبه با هماهنگی و حضور دفتر کل کودکان  و نوجوانان بین کانون همیاری و توسعه مهدهای کودک کشور و دفتر مطالعات اجتماعی و فقر زدائی وزارت رفاه و تأمین اجتماعی و دفتر کار آفرینی و اشتغال سازمان بهزیستی دفتر امور کودکان و نوجوانان سازمان بهزیستی کشور و موسسه آموزشی و پژوهشی شهر بچه های کار آفرین (پیوست 1-14) (پیوست 2-14) (پیوست 3-14) (پیوست 4-14) (پیوست 5-14) (پیوست 6-14)

 37ـ در جهت اجرای وظایف کانون همیاری و توسعه مهدهای کودک کشور و نظارت مستمر بر حسن اجرای طرح فوق فضائی به مساحت حدود 40 متر مربع به صورت رایگان در مهدکودک نیلوفر 2 در اختیار مجری محترم طرح قرار گرفت. با شرکت در جلسات توجیهی مجری در توجیه لزوم آموزش کار آفرینیو توسعۀ فرهنگ کار آفرینی و نهایتاً ایجاد تفکر کار آفرینی در کودکان با مدیران محترم مهدهای کودک همکاریهای لازم مبذول گردید.

38ـ شرکت در جلسه کمیته ملی « ترویج روحیه کار آفرینی کودکان و گسترش اشتغال مرد جویان» در دفتر مدیر کل محترم دفتر مطالعات اجتماعی و فقر زدائی وزارت رفاه. (پیوست 15)
39ـ همکاری شرکت در جلسه افتتاحیه طرح کار آفرینی در اسفندماه 88 با شرکت کودکان آموزش دیده مهد کودک نیلوفر 2 در اجرای خط تولید هلیکوپتر و ایراد سخنرانی در تأئید طرح فوق و بیان جایگاه مهدهای کودک در هر آغاز موففق.
40ـ شکایت از سایت جهان نیوز به آدرس اینترنتی www.Jahanews.com به علت انتشار خبر کذب خوراندن داروی خواب آور به کودکان و اعمال آموزشهای انحرافی و مسائل غیر اخلاقی توسط مهدهای کودک و دم نظارت نهادهای مسئول بر فعالیت مهدهای کودک، که در طی آن به اتهام اخترا ونشر اکاذیب تقاضای 1ـ اعاده حیثیت و 2 جبران ضررو زیان نمودم که مسئله فوق با کلاسه پرونده شماره 139596/15/88 مورخ 18/9/88 در اداره 15 آگاهی تهران تحت پیگرد است (پیوست 16 ) (پیوست 17)
اقدام فوق باطلاع، هماهنگی و راهنمائی های مدیر کل محترم دفتر کل کودکان و نوجوانان اتفاق افتاد. (پیوست 1-18 )(پیوست 2-18)
41ـ شرکت در کارگاههای محیط فیزیکی مهدهای کودک و مراقبت از کودکان.
42ـ تشکیل جلسات منسجم با سرکارخانم سویزی مشاور امور بانوان وزرای قدیم و جدید آموزش و پرورش در خصوص مشکلاتی که در اجرای مصوبه 87 کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس توسط آموزش و پرورش در بعضی از شهرستان های کشور برای مهدی کودک ایجاد گردیده است.
43ـ شرکت در نشست کمیته نظارت تخصصی ستادی در خصوص رویداد تأسف انگیز فوت کودکان شیرخوار و نوپا.
44ـ شرکت در نشست کمیته نظارت تخصصی در خصوص تعطیل موقت مهد کودکی در بندر انزلی.
45ـ شرکت در نشست کمیته نظارت تخصصی در خصوص مسائل مربوط به مهدکودکی در نقطه کم برخوردار استان کردستان.
46ـ تشکیل جلسه در شورای عالی انقلاب فرهنگی پس از آنکه وزیر محترم آموزش و پرورش طرح جدید آموزشی کشور را جهت تصویب به شورای فوق تقدیم فرمودند.
47ـ پیگیری در جهت اعتراض به اضافه نمودن صاحبان مهدهای کودک به فهرست صاحبان مشاغلی که کلیه تکالیف مقرر در بند ب ماده 95 برای آنها لازم الاجراء خواهد بود، از طریق رایزنی با سازمان امور مالیاتی کشور و مکرراً بیان مشکل فوق با مدیر کل محترم دفتر کودکان و نوجوانان و نهایتاً دستیابی به راهکاری حقوقی و قانونی که انشاء ا... با موفقیت انجام پذیرد. ( پیوست های 19)  (پیوست 1-20) (پیوست 2-20) 
یادآور می شود پیگیری فوق از بهمن 87 آغاز گردیده و همچنان با جدیت ادامه دارد.
48ـ تشکیل مجمع عمومی عادی بشرح ذیل :
الف) درخواست سالن واقع در زیرزمین ساختمان معاونت محترم مشارکت های مردمی در روزهای 1 و 15 اسفند 88 ( پیوست 21) (پیوست 22) (پیوست 23)
ب) چاپ آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی فوق در روزنامه اطلاعات
ج) گزارش هیئت مدیره
د) انتخاب هیئت مدیره و بازرسان
هـ) بررسی مسائل موجود در مهدهای کودک کشور
که با حضور 26 نماینده یعنی بیشتر از نصف + یک در جلسه فوق از رسمیت قانونی برخوردار بوده و در تاریخ 1/12/88 رسماً برگزار گردید.
49) پیگیری تشکیل فراکسیون کودکان زیر سن دبستان در مجلس شورای اسلامی
50) پیگیری جهت تشکیل مجمع ملی کودکان زیر سن دبستان
51) آخرین اقدام در دست اجرای کانون همیاری و توسعه مهدهای کودک کشور تنظیم برگ دادخواست به طرفیت سازمان مالیاتی کشور در خصوص آخرین بخشنامه سازمان فوق در راستای لازم الاجرا بودن کلیه تکالیف مقرر در بند ب ماده 95 قانون مالیات های مستقیم اصلاحی مصوب 27/11/1380 بدون در نظر گرفتن مصوبه مجلس و تائید برآموزشی بودن مهدهای کودک توسط شورایعالی انقلاب فرهنگی.
با امید آنکه سال 1389 برنامه آموزش قبل از دبستان با تعریف علمی ( از تولد تا پایان 6 سالگی) و با نگاه به آینده از :
اولویت برنامه ریزی کلان مملکت برخوردار گردد
 
بیست و پنجم / اسفند / یکهزار و سیصد و هشتاد و هشت
فاطمه دعائی
کانون توسعه و همیاری مهدهای کودک کشور