ارسال شده توسط vahidbateni در تاریخ چهار شنبه ، ۲۹ تير ۱۳۹۰
بهزیستی

 

با همکاری سازمان بهزیستی استان خراسان جنوبی سه شهرستان قاین ، نهبندان و فردوس به شبکه مهد های کودک خواهند پیوست به گزارش مدیر آموزش شبکه مطابق هماهنگی های انجام شده از 1 تا 6 مرداد کلاس های آموزش ویژه کارشناسان، مدیران و مربیان مهدهای کودک در آن سه شهرستان برگزار خواهد شد انشاا...

مکان

تاریخ شروع

تاریخ اتمام

قاین

1/5/90

2/5/90

نهبندان

3/4/90

4/4/90

فردوس

5/4/90

5/4/90

ارائه گزارش

6/5/90

6/5/90