ارسال شده توسط vahidbateni در تاریخ شنبه ، ۱ مرداد ۱۳۹۰
بهزیستی

وحید باطنی / مدیر آموزش شبکه مهدهای کودک الکترونیک

با همکاری سازمان بهزیستی استان خراسان جنوبی کلاسهای آموزش کارشناسان، مدیران و مربیان مهدهای کودک شهرستان قاین شنبه و یک شنبه 1و2 مردادماه برگزار شد.که درپایان تعداد33مهدکودک شهری وروستایی در قالب سه گروه آموزش های لازم جهت استفاده از خدمات موجوددرشبکه راپشت سرگذاشتند . به گزارش وحیدباطنی مدیر آموزش شبکه روز یکشنبه 2 مرداد پس از اتمام کلاس ها ، طی جلسه ایی با حضور جناب آقای مهدی خویی ریاست اداره بهزیستی شهرستان قاین ، جناب آقای مجیدی مسئول اموراجتماعی ،جناب آقای محسن فلکی نماینده شورای شهر قاین همچنین سرکار خانم فاطمه خسروی کارشناس امور مهد های کودک گزارش نهایی از عضویت تمامی مهد های کودک شهرستان قاین ارائه شد باطنی افزود سال گذشته تمامی مهد های کودک شهری و روستایی بیرجند به عضویت در شبکه پیوسته بودند که امسال با توجه به نتایج مثبت پروژه شهرستان قاین نیز به عضویت در پروژه اقدام نمود باطنی افزود با یاری خداوند متعال و مدیران و کارشناسان سازمان بهزیستی همچنین مدیران زحمت کش مهد های کودک بتوانیم به دیگر اهداف پروژه نیز دست یابیم ، وی در انتها افزود تا پایان هفته کلیه مهد های کودک نهبندان و فردوس نیز به عضویت شبکه خواهند پیوست انشا الله ...