ارسال شده توسط vahidbateni در تاریخ دو شنبه ، ۳ مرداد ۱۳۹۰
بهزیستی

وحید باطنی / مدیر آموزش شبکه مهدهای کودک الکترونیک

با همکاری سازمان بهزیستی استان خراسان جنوبی کلاسهای آموزش کارشناسان، مدیران و مربیان مهدهای کودک شهرستان نهبندان دوشنبه و سه شنبه3و4 مردادماه برگزار شد.که درپایان تعداد22 مهدکودک شهری وروستایی در قالب دو گروه آموزش های لازم جهت استفاده از خدمات موجوددرشبکه راپشت سرگذاشتند . به گزارش وحیدباطنی مدیر آموزش شبکه روز سه شنبه 4 مرداد پس از اتمام کلاس ها ، طی جلسه ایی با حضور جناب آقای نقی فنودی معاون اداره بهزیستی شهرستان نهبندان ، سرکار خانم ملیحه هاشم پور کارشناس امور اجتماعی همچنین سرکار خانم سمیرا براقوش کارشناس توانبخشی گزارش نهایی از عضویت تمامی مهد های کودک شهرستان نهبندان ارائه شد .