ارسال شده توسط vahidbateni در تاریخ چهار شنبه ، ۵ خرداد ۱۳۸۹
بهزیستی

طی جلسه ایی که در تاریخ 2/3/1389 درمحل اداره بهزیستی شهرستان با حضور جناب آقای ضیائی ریاست اداره بهزیستی بیرجند ، سرکار خانم خزاعی کارشناس مسئول امور کودکان ، سرکار خانم زحمتکش کارشناسان امور کودکان سازمان بهزیستی استان خراسان جنوبی ، سرکار خانم سیادی کارشناس امور کودکان اداره بهزیستی و سرکار خانم صنعتی کارشناسان امور اجتماعی ادراه بهزیستی شهرستان بیرجند ، سرکار خانم پاکرو ریاست کانون همیاری مهد های کودک و مدیر آموزش شبکه مهد های کودک الکترونیک ایران برگزار شد ابتدا باطنی گزارش کاملی در خصوص تاریخچه شبکه و مراحل پیاده سازی همچنین خدمات موجود در شبکه ارائه کرد در ادامه ..... ریاست اداره بهزیستی بیرجند گفت مزایای حرکت به سمت دولت الکترونیک و پیاده سازی پروژه هایی که در حوزه فناوری اطلاعات می باشد قطعا مورد توجه سازمان نیز هست اما نگرانی خود را از انجام ناقص اینگونه پروژه ها اعلام کرد و گفت امید است با حمایت های سازمان بهزیستی ، کانون همیاری مهد های کودک همچنین تلاش و کوشش شرکت مجری و استقیال مدیران مهد های کودک بتوانیم به تمامی اهداف تعریف شده در پروژه برسیم .