ارسال شده توسط admin در تاریخ سه شنبه ، ۴ خرداد ۱۳۸۹
بهزیستی

پس از هماهنگی های انجام شده با مرکز آموزشی علمی کاربردی استان خراسان جنوبی اولین دوره آموزش مدیران مهد های کودک شهرستان بیرجند آغاز شد . به نقل از وحید باطنی مدیر آموزش شبکه طی دوره برگزار شده تمامی مدیران مهد های کودک شهری و روستایی بیرجند آموزش های لازم جهت استفاده از خدمات موجود در شبکه را دریافت خواهند کرد .