ارسال شده توسط vahidbateni در تاریخ جمعه ، ۷ خرداد ۱۳۸۹
بهزیستی

روز یک شنبه 6/3/89 در محل سازمان بهزیستی شهرستان بیرجند اولین همایش مشترک کانون همیاری مهد های کودک استان خراسان جنوبی و شبکه مهد های کودک با حضور جناب آقای عرب زاده معاونت امور اجتماعی سازمان بهزیستی استان خراسان رضوی ، وحید باطنی مدیر آموزش شبکه ، سرکار خانم خزاعی کارشناس مسئول امور کودکان ، سرکار خانم زحمتکش کارشناسان امور کودکان سازمان بهزیستی استان خراسان جنوبی ، سرکار خانم سیادی کارشناس امور کودکان اداره بهزیستی شهرستان بیرجند ، سرکار خانم پاکرو ریاست هیئت مدیره کانون همیاری مهد های کودک و تمامی مدیران شهرستان بیرجند برگزار شد در این همایش عرب زاده معاونت امور اجتماعی سازمان بهزیستی استان خراسان رضوی گفت پس از ماه ها تحقیق و فعالیت های کارشناسی تصمیم بر آن شد تا شبکه مهد های کودک الکترونیک در استان خراسان جنوبی نیز پیاده سازی شود تا ضمن ارتقاء سطح ارتباطات با مدیران مهد های کودک بتوانیم کیفیت موارد آموزشی در مهد های کودک را افزایش دهیم پس از آن مدیر آموزش شبکه به ارائه تاریخچه شبکه پرداخت و در ادامه خدمات شبکه را برای حاضرین توضیح داد در ادامه جلسه با پرسش و پاسخ به اتمام رسید.