ارسال شده توسط vahidbateni در تاریخ چهار شنبه ، ۱۹ آبان ۱۳۸۹
بهزیستی

15 آبان ماه در ساعت 13 ظهر در سازمان بهزیستی جلسه ایی با حضور جناب آقای اکبری مطلق مدیر کل سازمان بهزیستی استان خراسان جنوبی و مدیر آموزش شبکه برگزار شد، ابتدا وحیدباطنی ضمن تشکر و قدردانی از همکاری و همراهی مدیران مهدهای کودک بیرجند ، کارشناسان سازمان و اداره بهزیستی شهرستان گزارش کاملی از سمینار آموزشی برگزار شده ، خدمات جدید شبکه ، فعالیت های شاخص انجام شده در استان های دیگر ، آمارتعداد مهدهای کودک شهری و روستایی عضو شبکه،تعداد مهدهای فعال، تعداد پیام های ارسال شده در قالب های بخش نامه ، نامه اداری و پیام های سازمانی، تعداد فراخوان های ارسال شده و آمار مشاهدات سایت ارائه نمود.سپس جناب آقای اکبری مطلق با ابراز خرسندی ازتوسعه روزافزون شبکه مهدهای کودک الکترونیک ایران در استان خراسان رضوی و دیگر استان های کشور گفت با یاری خداوند و تلاش و کوشش شرکت مجری و همکاری مهد های کودک به زودی شبکه مهد های کودک را به تمامی استان خراسان جنوبی گسترش خواهیم داد .