دارای حداکثر استانداردهای ایمنی و بهداشتی

مجهز به دوربین مدار بسته

مجهز به دستگاه تهویه هوا و کف شوی بخار جهت ضد عفو نی سطوح

امکانات صوتی و تصویری

جلسات مشاوره خانواده با حضور اساتید دانشگاه علوم تر بیتی

 کلاسهای فوق برنامه شامل : زبان ترمی-قران-ژیمناستیک- موسیقی- سفال- کیت پروژه زمین-نمایش خلاق- کارگاه علوم- تفکر خلاق-

 

 

 
 

منوی راهنما