ارسال شده توسط admin در تاریخ شنبه ، ۱۸ ارديبهشت ۱۳۸۹
بهزیستی

مطابق هماهنگی های انجام شده با سازمان بهزیستی استان خراسان رضوی همچنین اداره بهزیستی شهرستان مشهد مقدس، 23 اردیبهشت 89 مرحله سوم پیاده سازی شبکه مهدهای کودک الکترونیک به مهدهای کودک شهرستان مشهد مقدس آغاز خواهد شد همچنین مقرر است ابتدا کلیه بخش نامه ها، فراخوان ها، دریافت فرم های آماری ، مکاتبات گروهی و خصوصی با مهدهای کودک در موارد مختلف و دیگر ارتباطات اداری به صورت دوطرفه ( بین مهدهای کودک و سازمان بهزیستی ) از طریق شبکه مهدهای کودک الکترونیک انجام شود.