ارسال شده توسط vahidbateni در تاریخ شنبه ، ۸ خرداد ۱۳۸۹
بهزیستی

چهارشنبه 22/2/89 ساعت 12ظهر طی جلسه ای که باحضور جناب آقای بهنام، معاونت تخصصی اداره بهزیستی شهرستان مشهد،جناب آقای واقف، کارشناس مسئول اموراجتماعی، سرکارخانم شریفی، کارشناس مسئول روستا مهدهای شهرستان مشهد، سرکارخانم طهماسبی،خرسندی ، اسماعیلی و عنبری کارشناسان دفترامورکودکان شهرستان مشهد و مدیران آموزش شبکه مهدهای کودک الکترونیک ایران، برگزار شد (برای مطالعه ادامه متن روی دکمه خواندن کل خبر کلیک کنید)

 

ابتدا واقف ،کارشناس مسئول اموراجتماعی اداره بهزیستی شهرستان مشهد ضمن خیر مقدم به مدیر آموزش شبکه از فعالیت های انجام شده مجریان پروژه تشکر کرد سپس وحیدباطنی، مدیر آموزش شبکه، ضمن تشکر وقدردانی از حمایت هاو همکاریهای انجام شده درمراحل اول ، دوم و سوم پیاده سازی شبکه درآن شهرستان ، شرح کاملی در خصوص امکان برگزاری آزمون مجازی، دریافت الکترونیکی مدارک متقاضیان تاسیس مهد کودک و امکان ارسال پیامک به صورت گروهی و در دسته بندی های مختلف ارائه کرد پس از تعامل نظری حول موارد ذکر شده با کارشناسان امور مهد کودک برنامه ریزی های نهایی برای برگزاری کلاس های آموزش جهت شرکت یکصدو پنجاه مدیرمهد کودک که تا کنون عضو شبکه نشده اند انجام شد . در ادامه  بهنام، معاونت تخصصی اداره بهزیستی شهرستان مشهد توضیحات مفیدی در خصوص سیاست های آینده اداره جهت پیشبرد هر چه بهتر پروژه ارائه نمود.