ارسال شده توسط vahidbateni در تاریخ شنبه ، ۱۶ آبان ۱۳۸۸
بهزیستی

درادامه گسترش شبکه مهدهای کودک الکترونیک درسراسر کشور

مطابق برنامه ربزی های انجام شده جلسه مسئولان کانون همیاری مهدکودک های استان خراسان رضوی و مدیران پروژه در تاریخ 12/7/88 راس ساعت 10 صبح دردفتر سرکارخانم مشورت، ریاست محترم کانون برگزار شد، ابتدا باطنی توضیحات خوددرخصوص اهداف، تعاریف،خدمات و ذی نفعان شبکه مهدهای کودک الکترونیک ایران رابه حضار ارائه کرد، سرکار خانم مشورت ضمن ابراز خرسندی ازپیاده سازی چنین طرحهایی درکشور وجود شبکه مهدهای کودک الکترونیک را ابزارتوانمندی جهت پشبرد اهداف والای مهدهای کودک و لازمه پیشرفت دانست وی در ادامه موافقت کانون از اجرای شبکه درآن استان اعلام نمود. ( برای مطالعه متن کامل روی دکمه خواندن کل خبر کلیک کنید)

 

پس از هماهنگی های اولیه باسازمان بهزیستی استان خراسان رضوی، اولین جلسه بررسی چگونگی پیاده سازی شبکه در آن استان، شنبه مورخ 11/7/88 باحضور سرکارخانم بختیاری، معاونت اموراجتماعی سازمان بهزیستی استان خراسان رضوی، سرکار خانم سنچولی، کارشناس مسئول دفترامورکودکان و نوجوانان، سرکارخانم مهران فر، کارشناس دفترامورکودکان و مدیران پروژه دردفترمعاونت سازمان تشکیل شد. ابتدا سعیدباطنی، مدیر پروژه، به شرح کامل روندشکل گیری شبکه، اهداف ،تعاریف، خدمات موجود در شبکه و حامیان آن پرداخت سپس جمال برقی، مدیر توسعه شبکه  توضیحات خود در خصوص چگونگی پیاده سازی شبکه دراستان خراسان رضوی را به حضار ارائه کرد، سپس سرکارخانم بختیاری، به ذکر نکاتی درخصوص پیاده سازی هرچه بهترشبکه درآن استان پرداخت، بختیاری درادامه توضیحاتی در مورد نحوه فراهم آوردن بستر مناسب جهت عضویت تمامی مهدهای کودک استان خراسان رضوی اعم از روستایی وخصوصی جهت دست یابی به اهداف کلان پروژه ارائه نمود سپس جلسه توسط کارشناسان دفترامورکودکان به صورت پرسش وپاسخ ادامه یافت، درادامه مقرر شد، طی جلسه مشترکی که با حضور مسئولان سازمان بهزیستی، کانون همیاری مهدهای کودک و مدیران پروژه یکشنبه 12/6/88 تشکیل خواهد شد، نحوه پیاده سازی شبکه در استان خراسان رضوی مورد بحث وبررسی قرارگیرد.