ارسال شده توسط vahidbateni در تاریخ چهار شنبه ، ۱۹ آبان ۱۳۸۹
بهزیستی

10 آبان ماه ، ساعت 9 صبح در سازمان بهزیستی استان خراسان رضوی جلسه ایی با حضور سرکار خانم سنچولی کارشناس مسئول امور اجتماعی وسرکارخانم مهران فر،کارشناس امورکودکان ،همچنین مدیر آموزش شبکه برگزار شد، ابتدا وحید باطنی، مدیرآموزش شبکه، گزارش کاملی از خدمات جدید شبکه ، فعالیت های شاخص انجام شده، همچنین گزارش کاملی از رویدادهای شبکه  از قبیل تعداد مهدهای کودک شهری و روستایی عضو شبکه، تعداد مهدهای فعال، تعداد پیام های ارسال شده در قالب های بخش نامه ، نامه اداری و پیام های سازمانی، تعداد فراخوان های ارسال شده و آمار مشاهدات سایت به حضار ارائه نمود.در ادامه باطنی پیشنهاد برگزاری سمینار آموزشی 4 روزه و برگزاری آزمون های مجازی از طریق شبکه را ارائه نمود.سپس سرکار خانم سنچولی با ابراز خرسندی ازتوسعه کمی وکیفی شبکه مهدهای کودک الکترونیک ایران در استان خراسان رضوی و دیگر استان های کشور به پرسش و پاسخ درخصوص موارد فنی ، آموزشی و خدمات جدید شبکه پرداخت .درپایان مقرر شد پس از بررسی پیش نهادهای ارائه شده تصمیمات مقتضی در خصوص برگزاری آزمون های مجازی همچنین سمینار آموزشی 4 روزه اتخاذ شود تا بستر مناسبتری برای مدیران مهدهای کودک عضو شبکه برای فعالیت های بیشتر فراهم شود .