ارسال شده توسط vahidbateni در تاریخ چهار شنبه ، ۱۹ آبان ۱۳۸۹
بهزیستی

11 آبان ماه ساعت 12 در محل دفتر سرکار خانم چراغچی کارشناس امور کودکان طی یک جلسه آموزشی، کلیه مسائل مورد نیاز مانند اسال پیام ، دریافت گزارشات مختلف ، مدیریت محدوده و مدیریت اعضاء ، طراحی آزمون های مجازی ، طراحی فرم و موارد دیگر آموزش داده شد تا از طریق مدیریت بخش خود بتوانند با مدیران مهد های کودک استان خراسان رضوی در ارتباط باشند .