ارسال شده توسط vahidbateni در تاریخ دو شنبه ، ۲۹ آذر ۱۳۸۹
بهزیستی

سازمانها و ارگانهای فعال درحوزه کودک به کمک خدمات دسته چهارم موجود درشبکه، این امکان را دارند تا پس ازکسب اجازه ازسازمان بهزیستی، به ایجاد تعامل الکترونیک جهت وحدت رویه دراطلاع رسانی پیام های شهری وشهروندی با کاربران شبکه ( کارشناسان، مدیران مهدهای کودک و خانواده ها ) بپردازند لذا درهمین راستا پس از انجام مکاتبات شهرداری مشهد مقدس با سازمان بهزیستی استان خراسان رضوی، درنهایت در مراسمی که درتاریخ 20/9/89  باحضور جناب آقای مهندس علی حامدمقدم، مشاور شهردار و مدیرکل روابط  بین الملل، مهندس امیرحسین بهروز، مشاورشهردار و رئیس اداره اطلاع رسانی روابط عمومی، جناب آقای علی اصغری، مسئول شهریاران کودک، همچنین سرکارخانم بختیاری، معاونت اجتماعی سازمان بهزیستی استان خراسان رضوی، سرکارخانم محبوبه چراغچی،کارشناس امورکودکان و نوجوانان، سرکارخانم فاطمه حکاک صادقی، نایب رئیس کانون همیاری مهدهای کودک و مدیران پروژه، فعالیت خود را به صورت رسمی درشبکه مهدهای کودک الکترونیک ایران آغاز نمود.

 

برای مشاهده تصاویر بیشتر روی همین متن کلیک کنید