ارسال شده توسط vahidbateni در تاریخ سه شنبه ، ۱۵ دی ۱۳۸۸
بهزیستی

 

مطابق برنامه هاي قبلي 490 مهد كودك شهري و روستايي در غالب 31 گروه از تاريخ 1388/9/9 لغايت 1388/10/17 در كلاس هاي آموزشي مربوط به شبكه شركت خواهند نمود . در حال حاضر نيز 350 مهد كودك با پشت سر گذاشتن اين كلاسها به عضويت شبكه مهدهاي كودك الكترونيك ايران پيوسته اند . يكي از موارد بسيار مهم و لازم بذكر اين است كه با توجه به جامعيت پروژه و گستردگي مسائل قابل آموزش براي مديران مهدهاي كودك . براي رسيدن به تمامي اهداف تعريف شده در شبكه قطعا نياز به زمان زيادي خواهد بود براي مثال بصورت متوسط يك مدير مهد كودك بعد از گذشت 16 تا 20 ماه شروع به تكميل صفحه نخست وب سايت خود خواهد نمود و در گام هاي نخست مديران محترم و زحمت كش مهد هاي كودك تنها اقدام به استفاده از خدمات سازماني (ارسال فرم آمار . دريافت بخش نامه ها . فرم شير . مرخصي چند روزه و از اين دست) خواهند نمود اميد است با همت سازمان بهزيستي ، كانون همياري مهد هاي كودك و مديران مهدهاي كودك بتوانيم هرچه سريعتر به اهداف تعريف شده در اين استان نيز دست پيدا كنيم  .  

 

 

به گزارش وحيد باطني، مديريت آموزش شبكه، در حال حاظر با توجه به حمايت هاي بسيار خوب سازمان بهزيستي استان خراسان رضوی ، محل موردنياز براي آموزش مهدهاي كودك شهرستان مشهد در اختيار شبكه قرار داده شده و امكانات مورد نياز جهت آموزش به مديران و مربيان مهدهاي كودك تهيه و آماده بهره برداري شده است، مطابق برنامه زمان بندي ارسال شده براي سركارخانم بختیاری، معاونت محترم اموراجتماعي سازمان بهزيستي استان خراسان رضوی، 8/9/88 مرحله دوم پياده سازي شبكه در شهرستان مشهد آغاز خواهد شد.