ارسال شده توسط admin در تاریخ يک شنبه ، ۷ خرداد ۱۳۹۶
بهزیستی

 " بسمه تعالی "

 

به پیوست لیست افراد پذیرفته شده در مصاحبه تخصصی مهدهای کودک اعلام می گردد. مقتضی است افرادی که متقاضی تاسیس مهدکودک در سال تحصیلی 96-97 می باشند در اسرع وقت به ادارت بهزیستی شهرستانهای متبوع مراجعه و مدارک لازم جهت صدور موافقت اصولی را حداکثر تا 16 خرداد سالجاری تحویل کارشناس مربوطه نمایند . ( برای مشاهده لیست افراد واجد شرایط پذیرفته شده در مصاحبه مهدهای کودک- اردیبهشت 96 روی همین متن کلیک کنید ) ویا روی دکمه " خواندن کل خبر " کلیک کنید

 

لیست افراد واجد شرایط پذیرفته شده در مصاحبه مهدهای کودک- اردیبهشت 96

رديف

نام

نام خانوادگی

نوع مهدکودک مورد تقاضا

شهرستان مورد تقاضا

1

فهیمه

میرزائی

روستایی عادی

بردسکن

2

زهرا

کربلایی

روستایی عادی

تايباد

3

سمیه

عرب یوسف آبادی

شهری عادی

تايباد

4

فاطمه

گلکاررودی

روستایی عادی

تايباد

5

سمیرا

عسگری

روستایی عادی

زاوه

6

ابوالفضل

نجاتی منظری

روستایی عادی

زاوه

7

سعید

سلطانی

شهری عادی

تربت حيدريه

8

معصومه

خوشحال

شهری عادی

تربت حيدريه

9

حسین

اندیشه

شهری قرآنی

تربت حيدريه

10

احد

تقی نژاد

شهری عادی

تربت حيدريه

11

فاطمه

محمودی

روستایی عادی

خليل آباد

12

افسانه

جمشیدی

روستایی عادی

تربت جام

13

مریم

عسگرزاده

شهری-مسول فنی

تربت جام

14

سودابه

بابهره محمدی

شهری-مسول فنی

تربت جام

15

مهناز

عظیمی فرهی

روستایی عادی

تربت جام

16

فائزه

گلمکانی

روستایی عادی

چناران

17

عزت

توبکانلو

شهری عادی

چناران

18

اکرم

پاسبان جعفر آبادی

شهری عادی

درگز

19

ناديا

نامي

شهری عادی

درگز

20

سمیه

طاحونه ساز قوچان عتیق

شهری عادی

قوچان

21

سمانه

موحدی پور

روستایی عادی

جغتای

22

نسیبه

آزادواری

روستایی عادی

جغتای

23

آمنه

کیوانلو شهرستانکی

روستایی عادی

جغتای

24

سیما

زردکوهی

روستایی عادی

جوین

25

صدیقه

برقبانی

روستایی عادی

خوشاب

26

زهرا

دهقان زاده

روستایی عادی

خوشاب

27

خدیجه

صفاپیشه

روستایی عادی

خوشاب

28

صدیقه

چشمی

روستایی عادی

داورزن

29

سمیه سادات

حقانی زاده

روستایی عادی

داورزن

30

رضا

عظیمی پور

شهری عادی

سبزوار

31

معصومه

قربانی

شهری عادی

سبزوار

32

سیده سعیده

دلقندی

شهری عادی

سبزوار

33

آزاده

فردکریمی

شهری عادی

سبزوار

34

انسیه

سرچاهی

شهری عادی

سبزوار

35

زهرا

ارجمند

شهری قرآنی

سبزوار

36

سهیلا

سدیدیان

شهری

سبزوار

37

زهره

تاج آبادی

شهری عادی

سبزوار

38

احسان

یاسینی

شهری عادی

سبزوار

39

سیما

عطایی

روستایی عادی

سرخس

40

سحر

عطایی

روستایی عادی

سرخس

41

نعیمه

خاوری

شهری عادی

سرخس

42

مینا

مهرپارسا

شهری

سرخس

43

عصمت

ایزدی

شهری قرآنی

فريمان

44

صدیقه

کافی

روستایی عادی

فريمان

45

زینت

گل خطمی

شهری عادی

فريمان

46

زهره

مرادی دشت بیاض

شهری قرآنی

کاشمر

47

مریم

حسین زاده هروی

شهری عادی

کاشمر

48

صدیقه

صالحی موخر

شهری عادی

کاشمر

49

معصومه

برادران خاکسار

شهری عادی

کاشمر

50

الهه

ایزدی

مسول فنی شهری

کلات

51

کلثوم

جمالی

مسول فنی روستایی

کلات

52

نجمه

ظریفیان

مسول فنی شهری

کلات

54

سمیرا

معصومه زو

مسول فنی شهری

کلات

55

زهرا

مهدیان فر

شهری قرآنی

گناباد

56

lمریم

ارمی بویمرغی

روستایی عادی

گناباد

57

الهه

موذن خیبری

روستایی عادی

گناباد

58

زهرا

خدادادی روشناوند

روستایی عادی

گناباد

59

سمیه

شریفان

شهری عادی

نيشابور

60

مرضیه

قاری غفاری

روستایی عادی

نيشابور

61

بهاره

خواسته

شهری عادی

نيشابور

62

سمیه

شفیعی

شهری عادی

نيشابور

63

ریحانه

نارنجیان

شهری عادی

نيشابور

64

فریبا

حداد

شهری عادی

نيشابور

65

نسرین

سلیمانی

شهری عادی

نيشابور

66

حمیده

حاجی زاده

مسول فنی- شهری

نیشابور

67

خدیجه

برزنونی

مسئول فنی-شهری

نیشابور

68

مریم

کاریزنویی

مسول فنی- روستایی

نیشابور

69

سمانه

علی آبادی

مسول فنی-روستایی

نیشابور

70

الناز

معینی

روستایی عادی

نيشابور

71

راضیه

شکوهی طرقبه

شهری عادی

طرقبه و شانديز

72

زهرا

کمالی

روستایی عادی

طرقبه و شانديز

73

اعظم

دعاگو

روستایی عادی

طرقبه و شانديز

74

زهره

رمگی

شهری عادی

مشهد

75

سمیه

قربانی

شهری عادی

مشهد

76

امنه

خوشنوداستاد

شهری عادی

مشهد

77

فرناز

حسن زاده راد

شهری عادی

مشهد

78

ملیحه

جهانپور شیروان

شهری عادی

مشهد

79

آذر

بهشتی

شهری عادی

مشهد

80

محمود

حکیمی فریمانی

شهری عادی

مشهد

81

علی اصغر

سالار آبکوهی

شهری عادی

مشهد

82

فاطمه

نظری نوقابی

شهری عادی

مشهد

83

تکتم

قاسم نژاد

شهری عادی

مشهد

84

فاطمه

شخصی دستگاهیان

شهری عادی

مشهد

85

حبيبه

قلي زاده آقاجري

شهری قرآنی

مشهد

86

سحر

نسیمی اصفهانی

شهری عادی

مشهد

87

فرزانه

جهان آرای

شهری عادی

مشهد

88

سیده جمیله

تسبیح سازان مشهدی

شهری عادی

مشهد

89

الهام

زرین قلم

شهری عادی

مشهد

90

زهرا

نوروززاده فیض ابادی

شهری عادی

مشهد

91

زینب

ارجمند اقداش

شهری عادی

مشهد

92

سمیه

غلامی زاده

شهری عادی

مشهد

93

زینب

مقصودی

شهری عادی

مشهد

94

اشرف

عنابستانی

شهری عادی

مشهد

95

آزاده

تقوی بهبهانی

شهری عادی

مشهد

96

مریم

مجدیان

شهری عادی

مشهد

97

ترانه

ارجمند

شهری عادی

مشهد

98

حسین

براتی تیموری

شهری قرآنی

مشهد

99

میتا

تیموری خوشدره گی

شهری عادی

مشهد

100

آمنه

حسینی

شهری عادی

مشهد

101

فاطمه

برگ نیل

شهری عادی

مشهد

102

مریم

راستگار

شهری عادی

مشهد

103

زینب

محمد حسین زاده مکاری

شهری عادی

مشهد

104

مهسا

ثروتی

شهری عادی

مشهد

105

ربابه

باقری

شهری عادی

مشهد

106

تکتم

زحمتکش

شهری عادی

مشهد

107

رویا

غلامی

شهری عادی

مشهد

108

کبری

باب بیدی

شهری قرآنی

مشهد

109

مهسا

رجبی

شهری عادی

مشهد

110

وجیهه

جعفری

شهری عادی

مشهد

111

فاطمه

رضا قلی زاده

شهری عادی

مشهد

112

مریم

عوامی

شهری عادی

مشهد

113

فریبا

عبدی

شهری عادی

مشهد

114

الهه

آریایی

روستایی عادی

مشهد

115

بتول

عبدالهی گل

شهری عادی

مشهد

116

زهرا

نوروزی

شهری عادی

مشهد