ارسال شده توسط vahidbateni در تاریخ جمعه ، ۲۵ دی ۱۳۸۸
بهزیستی

 

پایان مرحله دوم پیاده سازی شبکه در شهرستان مشهد الرضا :

 

طی جلسه ای که در تاریخ 12/7/88 باحضور مسئولین محترم سازمان بهزیستی استان خراسان رضوی و اعضاء هیأت مدیره کانون همیاری مهدهای کودک در محل سازمان بهزیستی تشکیل گردید هماهنگی های نهایی در خصوص پیاده سازی شبکه در آن استان انجام گرفت و مرحله دوم پیاده سازی شبکه مهدهای کودک الکترونیک در تاریخ 9/9/88 آغاز و پس از برگزاری 32 دوره آموزشی جمعاً شامل 120 ساعت کلاس برای 650 نفر مدیر و مربی جمعا  2600 نفر ساعت کلاس آموزشی به پایان رسید . در جلسه ای که در تاریخ 14/10/88 با حضور سرکار خانم سنچولی کارشناس مسئول امور اجتماعی بهزیستی استان تشکیل شد مقرر گردید در هفته های آتی برای دومین بار نشستی مشترک با حضور کلیه مدیران مهدهای کودک شهرستان مشهد عضو پروژه هماهنگ گردد تا ضمن گزارش عملکرد فاز دوم پروژه برنامه های آینده اعلام گردد همچنین برای هرچه بهتر ارائه نمودن خدمات جدید پروژه (بسته کودک) ، این خدمات در حضور مدیران مهد های کودک پرده برداری شود تا مورد بررسی و کارشناسی بیشتر قرار گیرد . در گذشته نیز این حرکت (نقد و بررسی خدمات جدید توسط جمع ریادی از مدیران مهد های کودک )در مورد پرونده مالی کودکان در شهرستان شیراز صورت پذیرفت که نتایج بسیار مثبتی در پی داشت .