گزارش کلی
مجموع ۲۹۹۶ بازديد و ۶۰۲۲۷ دسترسی از تاريخ يک شنبه ، ۲۰ مرداد ۱۳۹۸ صورت گرفته است.
امروز ۶۰ بازديد کننده داريم.
ديروز ۸۷ بازديد کننده داشتيم.
بیشترين سيستم عامل مورد استفاده توسط بازديدکنندگان Unknown می باشد.
بیشترين مرورگر وب مورداستفاده توسط بازديدکنندگان mozilla می باشد.
بهترین روز با مجموع بازديد ۴۸۹ روز چهارشنبه می باشد.
بهترین ماه با مجموع بازديد ۱۹۰۱ ماه شهریور می باشد.
بهترین ساعت با مجموع بازديد ۳۱۶ ساعت ۱۰ می باشد.
آمار مشاهدات سایت بر حسب سيستم عامل مورد استفاده
Linux/Unix
  5.97% (179)
Macintosh
  1.37% (41)
Unknown
  91.66% (2746)
Microsoft Windows NT
  1% (30)
آمار مشاهدات سایت بر حسب مرورگر وب مورد استفاده
Konqueror/Safari
  7.78% (233)
mozilla
  91.56% (2743)
Mozilla/Netscape 6.x
  0.47% (14)
ccbot
  0.13% (4)
Microsoft Internet Explorer 6.x
  0.03% (1)
Unknown
  0.03% (1)
آمار مشاهدات سایت بر حسب روزهای هفته
یکشنبه
  14.59% (437)
دوشنبه
  13.48% (404)
سه شنبه
  14.95% (448)
چهارشنبه
  16.32% (489)
پنج شنبه
  14.79% (443)
جمعه
  14.85% (445)
شنبه
  11.01% (330)
آمار مشاهدات سایت بر حسب ماههای سال
مرداد
  36.55% (1095)
شهریور
  63.45% (1901)
آمار مشاهدات سایت بر حسب ساعات روز
۰:۰۰-۰:۵۹
  7.88% (236)
۱:۰۰-۱:۵۹
  8.58% (257)
۲:۰۰-۲:۵۹
  7.18% (215)
۳:۰۰-۳:۵۹
  8.68% (260)
۴:۰۰-۴:۵۹
  8.18% (245)
۵:۰۰-۵:۵۹
  9.51% (285)
۶:۰۰-۶:۵۹
  9.78% (293)
۷:۰۰-۷:۵۹
  10.11% (303)
۸:۰۰-۸:۵۹
  10.11% (303)
۹:۰۰-۹:۵۹
  9.68% (290)
۱۰:۰۰-۱۰:۵۹
  10.55% (316)
۱۱:۰۰-۱۱:۵۹
  10.31% (309)
۱۲:۰۰-۱۲:۵۹
  9.75% (292)
۱۳:۰۰-۱۳:۵۹
  10.31% (309)
۱۴:۰۰-۱۴:۵۹
  9.05% (271)
۱۵:۰۰-۱۵:۵۹
  7.88% (236)
۱۶:۰۰-۱۶:۵۹
  8.54% (256)
۱۷:۰۰-۱۷:۵۹
  9.48% (284)
۱۸:۰۰-۱۸:۵۹
  10.55% (316)
۱۹:۰۰-۱۹:۵۹
  8.91% (267)
۲۰:۰۰-۲۰:۵۹
  9.81% (294)
۲۱:۰۰-۲۱:۵۹
  8.81% (264)
۲۲:۰۰-۲۲:۵۹
  8.51% (255)
۲۳:۰۰-۲۳:۵۹
  8.68% (260)
 
 

منوی راهنما
صفحه اطلاع رسانی برای بلاک مورد نظر ایجاد نشده است لطفا برای استفاده حداقل یک صفحه اطلاع رسانی ایجاد نمایید.
 << 
شهريور ۱۳۹۸
 >> 
ش ی د س چ پ ج
۱
۲ ۳ ۴ ۵ ۶ ۷ ۸
۹ ۱۰ ۱۱ ۱۲ ۱۳ ۱۴ ۱۵
۱۶ ۱۷ ۱۸ ۱۹ ۲۰ ۲۱ ۲۲
۲۳ ۲۴ ۲۵ ۲۶ ۲۷ ۲۸ ۲۹
۳۰ ۳۱