گزارش کلی
مجموع ۱۶۹۹۹ بازديد و ۴۸۰۳۲۲ دسترسی از تاريخ يک شنبه ، ۲۰ مرداد ۱۳۹۸ صورت گرفته است.
امروز ۳ بازديد کننده داريم.
ديروز ۲۲ بازديد کننده داشتيم.
بیشترين سيستم عامل مورد استفاده توسط بازديدکنندگان Unknown می باشد.
بیشترين مرورگر وب مورداستفاده توسط بازديدکنندگان mozilla می باشد.
بهترین روز با مجموع بازديد ۲۷۱۰ روز چهارشنبه می باشد.
بهترین ماه با مجموع بازديد ۲۲۲۹ ماه اردیبهشت می باشد.
بهترین ساعت با مجموع بازديد ۲۸۹۸ ساعت ۱۰ می باشد.
آمار مشاهدات سایت بر حسب سيستم عامل مورد استفاده
Linux/Unix
  7.77% (1321)
Macintosh
  1.31% (222)
Unknown
  89.22% (15166)
Microsoft Windows NT
  1.68% (285)
Microsoft Windows XP
  0.03% (5)
آمار مشاهدات سایت بر حسب مرورگر وب مورد استفاده
Konqueror/Safari
  9.7% (1649)
Opera 5.x
  0.01% (1)
Unknown
  0.15% (26)
Mozilla/Netscape 6.x
  0.98% (167)
mozilla
  89.02% (15132)
java
  0.01% (1)
serpstatbot
  0.01% (2)
mbcrawler
  0.01% (1)
ccbot
  0.06% (10)
wordpress
  0.01% (1)
Microsoft Internet Explorer 6.x
  0.03% (5)
barkrowler
  0.01% (2)
feedburner
  0.01% (2)
آمار مشاهدات سایت بر حسب روزهای هفته
یکشنبه
  13.47% (2289)
دوشنبه
  15.33% (2606)
سه شنبه
  15.82% (2689)
چهارشنبه
  15.94% (2710)
پنج شنبه
  13.02% (2214)
جمعه
  13.09% (2225)
شنبه
  13.33% (2266)
آمار مشاهدات سایت بر حسب ماههای سال
فروردین
  9.14% (1553)
اردیبهشت
  13.11% (2229)
خرداد
  0.55% (93)
مرداد
  6.44% (1095)
شهریور
  11.92% (2027)
مهر
  11.05% (1878)
آبان
  12.8% (2176)
آذر
  11.33% (1926)
دی
  10.57% (1797)
بهمن
  7.27% (1235)
اسفند
  5.82% (990)
آمار مشاهدات سایت بر حسب ساعات روز
۰:۰۰-۰:۵۹
  13.29% (2260)
۱:۰۰-۱:۵۹
  13.9% (2363)
۲:۰۰-۲:۵۹
  13.24% (2250)
۳:۰۰-۳:۵۹
  13.71% (2331)
۴:۰۰-۴:۵۹
  14.63% (2487)
۵:۰۰-۵:۵۹
  15.68% (2665)
۶:۰۰-۶:۵۹
  14.84% (2523)
۷:۰۰-۷:۵۹
  15.39% (2616)
۸:۰۰-۸:۵۹
  16.29% (2769)
۹:۰۰-۹:۵۹
  15.72% (2673)
۱۰:۰۰-۱۰:۵۹
  17.05% (2898)
۱۱:۰۰-۱۱:۵۹
  14.43% (2453)
۱۲:۰۰-۱۲:۵۹
  12.45% (2116)
۱۳:۰۰-۱۳:۵۹
  12.6% (2142)
۱۴:۰۰-۱۴:۵۹
  13.4% (2278)
۱۵:۰۰-۱۵:۵۹
  15.15% (2575)
۱۶:۰۰-۱۶:۵۹
  13.92% (2366)
۱۷:۰۰-۱۷:۵۹
  12.01% (2042)
۱۸:۰۰-۱۸:۵۹
  13.22% (2247)
۱۹:۰۰-۱۹:۵۹
  13.65% (2321)
۲۰:۰۰-۲۰:۵۹
  15.01% (2551)
۲۱:۰۰-۲۱:۵۹
  12.99% (2209)
۲۲:۰۰-۲۲:۵۹
  13.09% (2226)
۲۳:۰۰-۲۳:۵۹
  12.11% (2058)
 
 

منوی راهنما
صفحه اطلاع رسانی برای بلاک مورد نظر ایجاد نشده است لطفا برای استفاده حداقل یک صفحه اطلاع رسانی ایجاد نمایید.
 << 
خرداد ۱۳۹۹
 >> 
ش ی د س چ پ ج
۱ ۲
۳ ۴ ۵ ۶ ۷ ۸ ۹
۱۰ ۱۱ ۱۲ ۱۳ ۱۴ ۱۵ ۱۶
۱۷ ۱۸ ۱۹ ۲۰ ۲۱ ۲۲ ۲۳
۲۴ ۲۵ ۲۶ ۲۷ ۲۸ ۲۹ ۳۰
۳۱