گزارش کلی
مجموع ۳۴۹۱ بازديد و ۱۳۱۸۷ دسترسی از تاريخ شنبه ، ۸ تير ۱۳۹۸ صورت گرفته است.
امروز ۱۰۵ بازديد کننده داريم.
ديروز ۲۵۴ بازديد کننده داشتيم.
بیشترين سيستم عامل مورد استفاده توسط بازديدکنندگان Unknown می باشد.
بیشترين مرورگر وب مورداستفاده توسط بازديدکنندگان mozilla می باشد.
بهترین روز با مجموع بازديد ۶۳۱ روز یکشنبه می باشد.
بهترین ماه با مجموع بازديد ۳۴۹۱ ماه تیر می باشد.
بهترین ساعت با مجموع بازديد ۲۲۰ ساعت ۱۰ می باشد.
آمار مشاهدات سایت بر حسب سيستم عامل مورد استفاده
Linux/Unix
  2.58% (90)
Macintosh
  0.95% (33)
Unknown
  95.73% (3342)
Microsoft Windows NT
  0.74% (26)
آمار مشاهدات سایت بر حسب مرورگر وب مورد استفاده
Konqueror/Safari
  4.01% (140)
mozilla
  95.65% (3339)
Mozilla/Netscape 6.x
  0.32% (11)
ccbot
  0.03% (1)
آمار مشاهدات سایت بر حسب روزهای هفته
یکشنبه
  18.08% (631)
دوشنبه
  12.89% (450)
سه شنبه
  12.83% (448)
چهارشنبه
  11.69% (408)
پنج شنبه
  16.13% (563)
جمعه
  14.72% (514)
شنبه
  13.66% (477)
آمار مشاهدات سایت بر حسب ماههای سال
تیر
  100% (3491)
آمار مشاهدات سایت بر حسب ساعات روز
۰:۰۰-۰:۵۹
  5.1% (178)
۱:۰۰-۱:۵۹
  6.22% (217)
۲:۰۰-۲:۵۹
  5.7% (199)
۳:۰۰-۳:۵۹
  5.21% (182)
۴:۰۰-۴:۵۹
  5.56% (194)
۵:۰۰-۵:۵۹
  5.5% (192)
۶:۰۰-۶:۵۹
  5.56% (194)
۷:۰۰-۷:۵۹
  5.73% (200)
۸:۰۰-۸:۵۹
  5.53% (193)
۹:۰۰-۹:۵۹
  4.98% (174)
۱۰:۰۰-۱۰:۵۹
  6.3% (220)
۱۱:۰۰-۱۱:۵۹
  5.36% (187)
۱۲:۰۰-۱۲:۵۹
  4.9% (171)
۱۳:۰۰-۱۳:۵۹
  5.5% (192)
۱۴:۰۰-۱۴:۵۹
  4.84% (169)
۱۵:۰۰-۱۵:۵۹
  5.24% (183)
۱۶:۰۰-۱۶:۵۹
  4.18% (146)
۱۷:۰۰-۱۷:۵۹
  4.58% (160)
۱۸:۰۰-۱۸:۵۹
  5.59% (195)
۱۹:۰۰-۱۹:۵۹
  4.81% (168)
۲۰:۰۰-۲۰:۵۹
  4.76% (166)
۲۱:۰۰-۲۱:۵۹
  5.3% (185)
۲۲:۰۰-۲۲:۵۹
  5.39% (188)
۲۳:۰۰-۲۳:۵۹
  6.02% (210)
 
 

منوی راهنما
صفحه اطلاع رسانی برای بلاک مورد نظر ایجاد نشده است لطفا برای استفاده حداقل یک صفحه اطلاع رسانی ایجاد نمایید.
 << 
تير ۱۳۹۸
 >> 
ش ی د س چ پ ج
۱ ۲ ۳ ۴ ۵ ۶ ۷
۸ ۹ ۱۰ ۱۱ ۱۲ ۱۳ ۱۴
۱۵ ۱۶ ۱۷ ۱۸ ۱۹ ۲۰ ۲۱
۲۲ ۲۳ ۲۴ ۲۵ ۲۶ ۲۷ ۲۸
۲۹ ۳۰ ۳۱