گزارش کلی
مجموع ۴۲ بازديد و ۶۵۴ دسترسی از تاريخ دو شنبه ، ۲ ارديبهشت ۱۳۹۸ صورت گرفته است.
امروز ۲۵ بازديد کننده داريم.
ديروز ۱۷ بازديد کننده داشتيم.
بیشترين سيستم عامل مورد استفاده توسط بازديدکنندگان Unknown می باشد.
بیشترين مرورگر وب مورداستفاده توسط بازديدکنندگان mozilla می باشد.
بهترین روز با مجموع بازديد ۲۵ روز سه شنبه می باشد.
بهترین ماه با مجموع بازديد ۴۲ ماه اردیبهشت می باشد.
بهترین ساعت با مجموع بازديد ۱۷ ساعت ۹ می باشد.
آمار مشاهدات سایت بر حسب سيستم عامل مورد استفاده
Linux/Unix
  19.05% (8)
Unknown
  73.81% (31)
Macintosh
  4.76% (2)
Microsoft Windows NT
  2.38% (1)
آمار مشاهدات سایت بر حسب مرورگر وب مورد استفاده
Konqueror/Safari
  23.81% (10)
mozilla
  73.81% (31)
ccbot
  2.38% (1)
آمار مشاهدات سایت بر حسب روزهای هفته
یکشنبه
  0% (0)
دوشنبه
  40.48% (17)
سه شنبه
  59.52% (25)
چهارشنبه
  0% (0)
پنج شنبه
  0% (0)
جمعه
  0% (0)
شنبه
  0% (0)
آمار مشاهدات سایت بر حسب ماههای سال
اردیبهشت
  100% (42)
آمار مشاهدات سایت بر حسب ساعات روز
۰:۰۰-۰:۵۹
  23.81% (10)
۱:۰۰-۱:۵۹
  21.43% (9)
۲:۰۰-۲:۵۹
  0% (0)
۳:۰۰-۳:۵۹
  2.38% (1)
۴:۰۰-۴:۵۹
  4.76% (2)
۵:۰۰-۵:۵۹
  0% (0)
۶:۰۰-۶:۵۹
  23.81% (10)
۷:۰۰-۷:۵۹
  19.05% (8)
۸:۰۰-۸:۵۹
  11.9% (5)
۹:۰۰-۹:۵۹
  40.48% (17)
۱۰:۰۰-۱۰:۵۹
  2.38% (1)
۱۱:۰۰-۱۱:۵۹
  28.57% (12)
۱۲:۰۰-۱۲:۵۹
  19.05% (8)
۱۳:۰۰-۱۳:۵۹
  2.38% (1)
۱۴:۰۰-۱۴:۵۹
  23.81% (10)
۱۵:۰۰-۱۵:۵۹
  14.29% (6)
۱۶:۰۰-۱۶:۵۹
  4.76% (2)
۱۷:۰۰-۱۷:۵۹
  4.76% (2)
۱۸:۰۰-۱۸:۵۹
  19.05% (8)
۱۹:۰۰-۱۹:۵۹
  14.29% (6)
۲۰:۰۰-۲۰:۵۹
  11.9% (5)
۲۱:۰۰-۲۱:۵۹
  21.43% (9)
۲۲:۰۰-۲۲:۵۹
  23.81% (10)
۲۳:۰۰-۲۳:۵۹
  4.76% (2)
 
 

منوی راهنما
صفحه اطلاع رسانی برای بلاک مورد نظر ایجاد نشده است لطفا برای استفاده حداقل یک صفحه اطلاع رسانی ایجاد نمایید.
 << 
ارديبهشت ۱۳۹۸
 >> 
ش ی د س چ پ ج
۱ ۲ ۳ ۴ ۵ ۶
۷ ۸ ۹ ۱۰ ۱۱ ۱۲ ۱۳
۱۴ ۱۵ ۱۶ ۱۷ ۱۸ ۱۹ ۲۰
۲۱ ۲۲ ۲۳ ۲۴ ۲۵ ۲۶ ۲۷
۲۸ ۲۹ ۳۰ ۳۱