اهداف دوره پیش دبستانی

هدف اول :پرورش مهارت های جسمی _حرکتی

هدف دوم:پرورش روحیه و رفتار عاطفی

هدف سوم : پرورش مهارت های ذهنی

هدف چهارم:پرورش صفات اخلاقی و رفتارهای اجنماعی مبتنی بر ارزش های اسلامی

هدف پنجم :انس با قران و علاقه به یادگیری آن

هدف ششم : پرورش ذوق هنری و زیبا شناسی

هدف هفتم: تقویت حس دینی و علاِق مذهبی

هدف هشتم:پرورش هویت ملی

هدف نهم: پرورش مهارت های زبان فارسی

هدف دهم:ارتقای سطح بهداشت و ایمنی

هدف یازدهم:آشنایی با محیط زیست وعلاقه و انس با طبیعت و حفظ آن

 
 

منوی راهنما

کلیه حقوق اطلاعات اختصاصی این سایت برای پیش دبستانی پویندگان رسالت محفوظ می باشد