کارگاه مونته سوری

از بین روش های موجود و رایج در دنیا برای برخی از آموزش ها روش مونته سوری را برگزیدیم .

روش مونته سوری متدی است که آموزش در آن به صورت غیر مستقیم است .مربی در آن تنها یک هدایت گر است که کودک را راهنمایی می کند تا راه درست را برگزیند کودک مختار است که انتخاب کند چه فعالیتی انجام دهد. اهداف مهم روش مونته سوری

ایجاد نظم استقلال و تمرکز و اعتماد به نفس در کودک است .

آموزش ها به 5 شاخه ی  مهارت های زندگی ،مهارت های حسی مهارت های ریاضی ،علوم و فرهنگ و زبان آموزی تقسیم میگردد .

همه ی آموزش ها باوسایل طراحی شده، مخصوصی صورت میگرد که در قفسه هایی کوتاه وقابل دسترسی کودک قرار دارند (تمامی وسایل به صورت original از کشور آمریکا تهیه شده ودر دسترس نو آموزان قرار دارد)

 

توضیح مختصری درباره 5 شاخه مونته سوری

 

1.مهارت های زندگی practical life :

کودک را  در گیر فعالیت هایی می کند که بایستی آنها را روزمره انجام دهد . فعالیت هایی مثل ریختن آب از پارچ به لیوان حمل سینی  با وسیله ، مراقبت از گیاهان ، نگهداری از حیوانات، بستن بند کفش ...

 

2.مهارت های حسی sensorial:

با تقویت صحیح حواس پنج گانه کودک   به را حتی  مهارت هایی را که درآینده  نیاز دارد ، می آموزد.

 

3.ریاضیات math :

 در کلاس مونته سوری، ریاضی به روش یک فعالیت پر هیجان و جالب ارایه می شود.. وسایل ریاضی مونته سوری با شمارش از یک تا 10 شروع می شود.سپس کودک با استفاده از وسایل (دانه های سیستم اعشاری ، کابینت دانه ها ، بازی مغازه و ...)با

اعداد 11- 19 و سپس 10 – 90 آشنا می شود .

 سیستم اعشاری و ارزش مکانی 1و 10 و 100 رایاد میگیرد .بعد از ان با مفهوم جمع ضرب و تقسیم آشنا می شود  


4.علوم و فرهنگculture :                                 

-فرهنگ عمومی هر کشور در این بخش گنجانده می شود

-جغرافی:آشنایی با کره زمین  ،قاره ها ، اقیانوس ، و کشورها و...

-بخش جانور شناسی با استفاده از کارت ها و پازل ها  با گرو ه های مختلف جانوران (بی مهره ، مهره دار ، پستانداران ، خزندگان ، ما هی هاو دو زیستان  ) آشنا میشود.

 

5.زبان فارسی :

ازفعالیتها یی مثل قصه گویی، تصویر خوانی ، نمایش ، بازیهای نمادین ،بازیهای فردی و گروهی برای افزایش مهارت گوش دادن و افزایش دامنه لغات و کلمات کودک استفاده می شود.

  

هر کدام از این فعالیت ها، materialووسایل  طراحی شده ی مخصوص دارند که همه در قفسه های کوتاه یا  shelfگذاشته شده اند تا کودک به راحتی از آنها استفاده کند.

 
 

منوی راهنما

کلیه حقوق اطلاعات اختصاصی این سایت برای پیش دبستانی پویندگان رسالت محفوظ می باشد