به نام خداوند رنگین کمان

 

مهر نامه

 

اگر قرار بود یکبار دیگر فرزندم را بزرگ کنم .............................. 

©      اگر قرار بود یکبار دیگر فرزندم را بزرگ کنم ،انگشتم را کمتر به نشانه تهدید به سئی او می گرفتم.

©      کمتر به ادب کردن او می اندیشیدم و بیشتر به برقراری ارتباط با او اهمیت میدادم.

©      کمتر به ساعتم نگاه میکردم و چشم هایم را بیشتر برای نگاه کردن به او بکار میگرفتم.

©      با او بیشتر به گردش میرفتم ، بادبادک های بیشتری به آسمان میفرستادم.

©      کمتر خود را جدی میگرفتم اما جدی تر با او بازی میکردم.

©      دشت های بیشتری با وی می پیمودم و ستارگان بیشتری را با او تماشا می کردم.

©      کمتر او را می کشیدم که تندتر راه برود و بیشتر در آغوشش می کشیدم.

©      رفتار خشک و سختگیرانه ام را کمتر به کار می بردم و در عوض بیشتر حمایتش می کردم.

©      بجای فکر کردن به ساختن خانه ، اعتماد به نفس او را میساختم و به جای اینکه عشق به قدرت در خود رشد دهم قدرت عشق ورزیدن را در خود پرورش میدادم.

  

پیش دبستانی پویندگان سالت

 
 

منوی راهنما

کلیه حقوق اطلاعات اختصاصی این سایت برای پیش دبستانی پویندگان رسالت محفوظ می باشد