مقررات سرویس

1.     آماده بودن کودک در ساعت مقرر در مکان مشخص جهت سوار شدن به سرویس.

2.     سرویس موظف است فرزندتان را درب منزل تحویل گرفته و درب منزل تحویل دهد.

3.     از برخورد با راننده سرویس به صورت فردی جدأ خودداری نمائید و با مسئول سرویس یا مسئولین مرکز هماهنگ شود.

4.     عدم پرداخت هرگونه وجهی به راننده سرویس.

5.     اطلاع به موقع از شرایط خاص در سرویس فرزندتان.

6.     رعایت دقیق قوانین و مقررات مرکز باعث امنیت فرزند شما خواهد شد.

                       

 

   پیش دبستانی پویندگان رسالت

 
 

منوی راهنما

کلیه حقوق اطلاعات اختصاصی این سایت برای پیش دبستانی پویندگان رسالت محفوظ می باشد