کلاسهای فوق برنامه ترم اول

روز

کلاس

ساعت

شنبه

آموزش مفاهیم ادراکی-علوم-ریاضی-زبان آموزی-مهارت های زندگی

( مخصوص پیش 1 )

12:30 الی 11:30

آموزش مفاهیم ادراکی-علوم-ریاضی-زبان آموزی-مهارت های زندگی

( مخصوص پیش 2- دختران )

13:30 الی 12:30

یکشنبه

موسیقی

12 الی 11

آموزش مونته سوری

13 الی 12

نقاشی

13 الی 12

دوشنبه

آموزش مفاهیم ادراکی-علوم-ریاضی-زبان آموزی-مهارت های زندگی

( مخصوص پیش 2 - پسران )

9:30 الی 8:30

رباتیک

13 الی 12

شطرنج

12 الی 11

سه شنبه

بازیهای حرکتی و خلاق ( افزایش مهارت های رشد و حرکتی )

13 الی 12

آموزش شیرینی پزی

13 الی 12

چهار شنبه


آموزش مفاهیم ادراکی-علوم-ریاضی-زبان آموزی-مهارت های زندگی

( مخصوص پیش 2 - پسران )

13:30 الی 12:30

یوگا

12:30 الی 11:30

 

شروع کلاس ها (دوشنبه 01/08/96 )

 

پیش دبستانی پویندگان رسالت

 
 

منوی راهنما

کلیه حقوق اطلاعات اختصاصی این سایت برای پیش دبستانی پویندگان رسالت محفوظ می باشد