راهکارهای تربیتی کودک پیش دبستانی

 
 

 والدین موفق کودکان سنین پیش دبستانی انواع گوناگونی از راهکارها را در اوقات مختلف به کار می برند. شیوه ای که در یک موقعیت موثر است لزوما در موقعیت های دیگر کارساز نیست.

یکی از کارهایی که می توانید برای کودکان پیش دبستانی انجام دهید ایجاد محیطی امن است بدین ترتیب وقتی برای جست و جو عجله کند به خودش صدمه نمی زند. یک برنامه روزانه منظم برای خواب، غذا و بازی و همچنین مکانی برای آرام شدن ایجاد کنید، مکانی امن که فرزندتان اگر بد رفتاری کند می تواند برای آرام شدن به آنجا برود و به شما نیز چند دقیقه ای فرصت دهد تا آرام شوید. این مکان اغلب به عنوان «پناهگاه شیطنت» توصیف می شود، اما برای اینکه وقایع را مثبت نگه دارید می توانید آن را «منطقه سرد شدن» بنامید. باید خردسالان فقط حدود دو تا پنج دقیقه در این مکان باشند، در غیر این صورت فراموش می کنند چرا آنجا هستند.

یک روش مهم برای به کارگیری در تربیت کودک پیش دبستانی خود مراقبت از زبان تان است. جملات خود را به دقت به کار ببرید تا به فرزندتان بیاموزید و بر آنچه باید انجام شود تمرکز کنید نه بر آنچه نباید انجام شود.

به جای گفتن: سعی کنید بگویید:
ندو یواش تر بیا
به هیچ چی دست نزن بیا دست منو بگیر
از مبل بالا نرو پاهات رو بذار زمین
جیغ نکش! فریاد نزن! تو خونه از صدای آرومت استفاده کن
 

 

 
 

منوی راهنما

کلیه حقوق اطلاعات اختصاصی این سایت برای پیش دبستانی پویندگان رسالت محفوظ می باشد