گزارش کلی
مجموع ۱۰۵۶ بازديد و ۶۹۰۱ دسترسی از تاريخ سه شنبه ، ۲۷ شهريور ۱۳۹۷ صورت گرفته است.
امروز ۱ بازديد کننده داريم.
ديروز ۹ بازديد کننده داشتيم.
بیشترين سيستم عامل مورد استفاده توسط بازديدکنندگان Unknown می باشد.
بیشترين مرورگر وب مورداستفاده توسط بازديدکنندگان Konqueror/Safari می باشد.
بهترین روز با مجموع بازديد ۱۷۵ روز دوشنبه می باشد.
بهترین ماه با مجموع بازديد ۴۳۹ ماه آبان می باشد.
بهترین ساعت با مجموع بازديد ۷۶ ساعت ۱۸ می باشد.
آمار مشاهدات سایت بر حسب سيستم عامل مورد استفاده
Linux/Unix
  34.66% (366)
Microsoft Windows NT
  13.54% (143)
Unknown
  36.36% (384)
Macintosh
  15.25% (161)
Microsoft Windows XP
  0.19% (2)
آمار مشاهدات سایت بر حسب مرورگر وب مورد استفاده
Konqueror/Safari
  52.08% (550)
Mozilla/Netscape 6.x
  11.46% (121)
Unknown
  0.19% (2)
mozilla
  35.51% (375)
Microsoft Internet Explorer 6.x
  0.09% (1)
ccbot
  0.66% (7)
آمار مشاهدات سایت بر حسب روزهای هفته
یکشنبه
  12.5% (132)
دوشنبه
  16.57% (175)
سه شنبه
  15.25% (161)
چهارشنبه
  14.96% (158)
پنج شنبه
  11.74% (124)
جمعه
  12.5% (132)
شنبه
  16.48% (174)
آمار مشاهدات سایت بر حسب ماههای سال
شهریور
  5.4% (57)
مهر
  32.58% (344)
آبان
  41.57% (439)
آذر
  20.45% (216)
آمار مشاهدات سایت بر حسب ساعات روز
۰:۰۰-۰:۵۹
  3.22% (34)
۱:۰۰-۱:۵۹
  4.55% (48)
۲:۰۰-۲:۵۹
  2.65% (28)
۳:۰۰-۳:۵۹
  4.07% (43)
۴:۰۰-۴:۵۹
  5.68% (60)
۵:۰۰-۵:۵۹
  4.83% (51)
۶:۰۰-۶:۵۹
  5.78% (61)
۷:۰۰-۷:۵۹
  6.82% (72)
۸:۰۰-۸:۵۹
  5.68% (60)
۹:۰۰-۹:۵۹
  5.78% (61)
۱۰:۰۰-۱۰:۵۹
  5.11% (54)
۱۱:۰۰-۱۱:۵۹
  5.4% (57)
۱۲:۰۰-۱۲:۵۹
  4.73% (50)
۱۳:۰۰-۱۳:۵۹
  4.92% (52)
۱۴:۰۰-۱۴:۵۹
  6.82% (72)
۱۵:۰۰-۱۵:۵۹
  4.83% (51)
۱۶:۰۰-۱۶:۵۹
  5.87% (62)
۱۷:۰۰-۱۷:۵۹
  6.25% (66)
۱۸:۰۰-۱۸:۵۹
  7.2% (76)
۱۹:۰۰-۱۹:۵۹
  6.63% (70)
۲۰:۰۰-۲۰:۵۹
  5.59% (59)
۲۱:۰۰-۲۱:۵۹
  4.64% (49)
۲۲:۰۰-۲۲:۵۹
  3.79% (40)
۲۳:۰۰-۲۳:۵۹
  3.5% (37)
 
 

منوی راهنما

کلیه حقوق اطلاعات اختصاصی این سایت برای پیش دبستانی پویندگان رسالت محفوظ می باشد