گزارش کلی
مجموع ۳۶ بازديد و ۲۳۰ دسترسی از تاريخ دو شنبه ، ۲ ارديبهشت ۱۳۹۸ صورت گرفته است.
امروز ۹ بازديد کننده داريم.
ديروز ۲۱ بازديد کننده داشتيم.
بیشترين سيستم عامل مورد استفاده توسط بازديدکنندگان Linux/Unix می باشد.
بیشترين مرورگر وب مورداستفاده توسط بازديدکنندگان Konqueror/Safari می باشد.
بهترین روز با مجموع بازديد ۲۱ روز سه شنبه می باشد.
بهترین ماه با مجموع بازديد ۳۶ ماه اردیبهشت می باشد.
بهترین ساعت با مجموع بازديد ۶ ساعت ۱۸ می باشد.
آمار مشاهدات سایت بر حسب سيستم عامل مورد استفاده
Linux/Unix
  61.11% (22)
Microsoft Windows NT
  5.56% (2)
Unknown
  30.56% (11)
Microsoft Windows XP
  2.78% (1)
آمار مشاهدات سایت بر حسب مرورگر وب مورد استفاده
Konqueror/Safari
  63.89% (23)
ccbot
  5.56% (2)
mozilla
  30.56% (11)
آمار مشاهدات سایت بر حسب روزهای هفته
یکشنبه
  0% (0)
دوشنبه
  16.67% (6)
سه شنبه
  58.33% (21)
چهارشنبه
  25% (9)
پنج شنبه
  0% (0)
جمعه
  0% (0)
شنبه
  0% (0)
آمار مشاهدات سایت بر حسب ماههای سال
اردیبهشت
  100% (36)
آمار مشاهدات سایت بر حسب ساعات روز
۰:۰۰-۰:۵۹
  2.78% (1)
۱:۰۰-۱:۵۹
  0% (0)
۲:۰۰-۲:۵۹
  0% (0)
۳:۰۰-۳:۵۹
  2.78% (1)
۴:۰۰-۴:۵۹
  8.33% (3)
۵:۰۰-۵:۵۹
  8.33% (3)
۶:۰۰-۶:۵۹
  0% (0)
۷:۰۰-۷:۵۹
  8.33% (3)
۸:۰۰-۸:۵۹
  5.56% (2)
۹:۰۰-۹:۵۹
  0% (0)
۱۰:۰۰-۱۰:۵۹
  8.33% (3)
۱۱:۰۰-۱۱:۵۹
  11.11% (4)
۱۲:۰۰-۱۲:۵۹
  2.78% (1)
۱۳:۰۰-۱۳:۵۹
  5.56% (2)
۱۴:۰۰-۱۴:۵۹
  2.78% (1)
۱۵:۰۰-۱۵:۵۹
  0% (0)
۱۶:۰۰-۱۶:۵۹
  2.78% (1)
۱۷:۰۰-۱۷:۵۹
  5.56% (2)
۱۸:۰۰-۱۸:۵۹
  16.67% (6)
۱۹:۰۰-۱۹:۵۹
  8.33% (3)
۲۰:۰۰-۲۰:۵۹
  0% (0)
۲۱:۰۰-۲۱:۵۹
  2.78% (1)
۲۲:۰۰-۲۲:۵۹
  2.78% (1)
۲۳:۰۰-۲۳:۵۹
  5.56% (2)
 
 

منوی راهنما

کلیه حقوق اطلاعات اختصاصی این سایت برای پیش دبستانی پویندگان رسالت محفوظ می باشد