گزارش کلی
مجموع ۳۸۱ بازديد و ۱۴۶۰ دسترسی از تاريخ سه شنبه ، ۲۷ شهريور ۱۳۹۷ صورت گرفته است.
امروز ۳ بازديد کننده داريم.
ديروز ۱ بازديد کننده داشتيم.
بیشترين سيستم عامل مورد استفاده توسط بازديدکنندگان Unknown می باشد.
بیشترين مرورگر وب مورداستفاده توسط بازديدکنندگان mozilla می باشد.
بهترین روز با مجموع بازديد ۷۳ روز شنبه می باشد.
بهترین ماه با مجموع بازديد ۳۲۴ ماه مهر می باشد.
بهترین ساعت با مجموع بازديد ۳۳ ساعت ۱۱ می باشد.
آمار مشاهدات سایت بر حسب سيستم عامل مورد استفاده
Linux/Unix
  30.18% (115)
Microsoft Windows NT
  10.5% (40)
Macintosh
  8.66% (33)
Unknown
  50.66% (193)
آمار مشاهدات سایت بر حسب مرورگر وب مورد استفاده
Konqueror/Safari
  41.47% (158)
Unknown
  0.26% (1)
mozilla
  50.13% (191)
Mozilla/Netscape 6.x
  7.09% (27)
ccbot
  1.05% (4)
آمار مشاهدات سایت بر حسب روزهای هفته
یکشنبه
  12.07% (46)
دوشنبه
  11.81% (45)
سه شنبه
  12.6% (48)
چهارشنبه
  16.01% (61)
پنج شنبه
  12.07% (46)
جمعه
  16.27% (62)
شنبه
  19.16% (73)
آمار مشاهدات سایت بر حسب ماههای سال
شهریور
  14.96% (57)
مهر
  85.04% (324)
آمار مشاهدات سایت بر حسب ساعات روز
۰:۰۰-۰:۵۹
  3.15% (12)
۱:۰۰-۱:۵۹
  4.99% (19)
۲:۰۰-۲:۵۹
  3.67% (14)
۳:۰۰-۳:۵۹
  4.99% (19)
۴:۰۰-۴:۵۹
  5.77% (22)
۵:۰۰-۵:۵۹
  4.72% (18)
۶:۰۰-۶:۵۹
  6.56% (25)
۷:۰۰-۷:۵۹
  7.09% (27)
۸:۰۰-۸:۵۹
  6.56% (25)
۹:۰۰-۹:۵۹
  6.82% (26)
۱۰:۰۰-۱۰:۵۹
  5.25% (20)
۱۱:۰۰-۱۱:۵۹
  8.66% (33)
۱۲:۰۰-۱۲:۵۹
  7.61% (29)
۱۳:۰۰-۱۳:۵۹
  5.51% (21)
۱۴:۰۰-۱۴:۵۹
  6.82% (26)
۱۵:۰۰-۱۵:۵۹
  5.25% (20)
۱۶:۰۰-۱۶:۵۹
  4.72% (18)
۱۷:۰۰-۱۷:۵۹
  4.99% (19)
۱۸:۰۰-۱۸:۵۹
  4.99% (19)
۱۹:۰۰-۱۹:۵۹
  4.2% (16)
۲۰:۰۰-۲۰:۵۹
  3.67% (14)
۲۱:۰۰-۲۱:۵۹
  4.2% (16)
۲۲:۰۰-۲۲:۵۹
  5.25% (20)
۲۳:۰۰-۲۳:۵۹
  3.94% (15)
 
 

منوی راهنما

کلیه حقوق اطلاعات اختصاصی این سایت برای پیش دبستانی پویندگان رسالت محفوظ می باشد