گزارش کلی
مجموع ۱۶۷۳ بازديد و ۱۱۱۲۸ دسترسی از تاريخ سه شنبه ، ۲۷ شهريور ۱۳۹۷ صورت گرفته است.
امروز ۴ بازديد کننده داريم.
ديروز ۳ بازديد کننده داشتيم.
بیشترين سيستم عامل مورد استفاده توسط بازديدکنندگان Unknown می باشد.
بیشترين مرورگر وب مورداستفاده توسط بازديدکنندگان Konqueror/Safari می باشد.
بهترین روز با مجموع بازديد ۲۹۹ روز دوشنبه می باشد.
بهترین ماه با مجموع بازديد ۴۳۹ ماه آبان می باشد.
بهترین ساعت با مجموع بازديد ۱۱۸ ساعت ۱۸ می باشد.
آمار مشاهدات سایت بر حسب سيستم عامل مورد استفاده
Linux/Unix
  35.15% (588)
Microsoft Windows NT
  11.72% (196)
Unknown
  39.57% (662)
Macintosh
  13.45% (225)
Microsoft Windows XP
  0.12% (2)
آمار مشاهدات سایت بر حسب مرورگر وب مورد استفاده
Konqueror/Safari
  50.45% (844)
Mozilla/Netscape 6.x
  9.74% (163)
Unknown
  0.18% (3)
mozilla
  38.85% (650)
Microsoft Internet Explorer 6.x
  0.06% (1)
ccbot
  0.66% (11)
velenpublicwebcrawler
  0.06% (1)
آمار مشاهدات سایت بر حسب روزهای هفته
یکشنبه
  13.27% (222)
دوشنبه
  17.87% (299)
سه شنبه
  14.47% (242)
چهارشنبه
  14.88% (249)
پنج شنبه
  12.07% (202)
جمعه
  12.07% (202)
شنبه
  15.36% (257)
آمار مشاهدات سایت بر حسب ماههای سال
شهریور
  3.41% (57)
مهر
  20.56% (344)
آبان
  26.24% (439)
آذر
  16.8% (281)
دی
  15.96% (267)
بهمن
  16.02% (268)
اسفند
  1.02% (17)
آمار مشاهدات سایت بر حسب ساعات روز
۰:۰۰-۰:۵۹
  3.17% (53)
۱:۰۰-۱:۵۹
  4.42% (74)
۲:۰۰-۲:۵۹
  2.81% (47)
۳:۰۰-۳:۵۹
  4.12% (69)
۴:۰۰-۴:۵۹
  5.62% (94)
۵:۰۰-۵:۵۹
  5.56% (93)
۶:۰۰-۶:۵۹
  6.4% (107)
۷:۰۰-۷:۵۹
  6.1% (102)
۸:۰۰-۸:۵۹
  5.62% (94)
۹:۰۰-۹:۵۹
  5.92% (99)
۱۰:۰۰-۱۰:۵۹
  5.26% (88)
۱۱:۰۰-۱۱:۵۹
  5.32% (89)
۱۲:۰۰-۱۲:۵۹
  5.5% (92)
۱۳:۰۰-۱۳:۵۹
  5.32% (89)
۱۴:۰۰-۱۴:۵۹
  6.28% (105)
۱۵:۰۰-۱۵:۵۹
  4.06% (68)
۱۶:۰۰-۱۶:۵۹
  6.28% (105)
۱۷:۰۰-۱۷:۵۹
  5.44% (91)
۱۸:۰۰-۱۸:۵۹
  7.05% (118)
۱۹:۰۰-۱۹:۵۹
  6.22% (104)
۲۰:۰۰-۲۰:۵۹
  5.68% (95)
۲۱:۰۰-۲۱:۵۹
  5.56% (93)
۲۲:۰۰-۲۲:۵۹
  4.18% (70)
۲۳:۰۰-۲۳:۵۹
  3.89% (65)
 
 

منوی راهنما

کلیه حقوق اطلاعات اختصاصی این سایت برای پیش دبستانی پویندگان رسالت محفوظ می باشد