الا به ذکر الله تطمئن القلوب
 
 

 
 


نام ونام خانوادگی::روضه گل نورزاد  (رزا جون)

مدرک: دیپلم تجربی

سابقه کار:23 سال

دوره های گذرانده شده:دوره کیت زمین- دوره مربی کودک -جهاددانشگاهی-

دوره مقدماتی و تکمیلی مدیران

 

 


نام ونام خانوادگی:سمیرا بناء  

سابقه کار: 13 سال

مدرک:فوق دیپلم مربی کودک
 

دوره های گذرانده شده:دوره های کمک های اولیه-دوره های بهداشت-دوره های پروژه زمین- دوره مربیگری مقدماتی و تکمیلی

 


 

نام ونام خانوادگی::الهام پور البرزی  

مدرک:تکنولوژی آموزشی -کارشناس روابط عمومی 

سابقه کار:15 سال

دوره های گذرانده شده:دوره های مربی کودک- دوره های 30 و 60 ساعته آموزش و پرورش -دوره مهارتهای تدریس پیش دبستانی 1 و 2 -دوره کیت زمین- دوره icdl

 

  


نام ونام خانوادگی::ریحانه نقوی 

سابقه کار: 13 سال 

مدرک:دیپلم گرافیک

 دوره های گذرانده شده:دوره های کمک های اولیه-دوره های بهداشت-دوره های پروژه زمین- دوره مربی کودک -جهاددانشگاهی- دوره مقدماتی و تکمیلی مدیران

 
 
منوی راهنما
 
 

 

مراکز پیش دبستانی و مهدکودک رسالت