الا به ذکر الله تطمئن القلوب
 
 

 

 

 

 

نام ونام خانوادگی:بتی اسماعیلی 

 سابقه کار: 22 سال

مدرک: فوق دیپلم مربی کودک

  دوره های گذرانده شده:دوره های مربی کودک جهاد دانشگاهی_دوره های 60 ساعته و 30 ساعته مربی کودک آموزش وپرورش_دوره های پروژه زمین-دوره بهداشت- دوره کمک های اولیه

 

 

 

نام ونام خانوادگی:غزل مغانی

 سابقه کار: 7 سال

مدرک:لیسانس مدیریت و آبادانی روستاها

  دوره های گذرانده شده: دوره های بازیهای آوازی - مقدماتی و تکمیلی مربیان - رویکرد پروژه ای

 

 

 

 

نام ونام خانوادگی:سامره حسنی زاده

سابقه کار: 12 سال

مدرک:فوق دیپلم گرافیک

دوره های گذرانده شده:دوره های مقدماتی و تکمیلی - کیت زمین - بازی های آوازی -بهداشت

 

 
 
منوی راهنما
 
 

 

مراکز پیش دبستانی و مهدکودک رسالت