الا به ذکر الله تطمئن القلوب
 
 

 

 

 

 


 

نام ونام خانوادگی:اعظم دباغی 

سابقه کار: 25 سال

مدرک:فوق دیپلم علوم تربیتی

دوره های گذرانده شده:دوره های مقدماتی تکمیلی کودک-دوره های بهداشت-دوره های کیت زمین- جهاددانشگاهی-بازیهای آوازی


 

نام ونام خانوادگی:نوشین نژاد هاشمی

سابقه کار: 7 سال

مدرک:لیسانس مدیریت و آبادانی روستاها

دوره های گذرانده شده:دوره های مقدماتی و  تکمیلی مربیان-دوره بازیهای آوازی-رویکرد پروژه ای


 

نام ونام خانوادگی:عاطفه سادات طالبیان

سابقه کار: 5 سال

مدرک: لیسانس معماری

دوره های گذرانده شده:دوره های مقدماتی تکمیلی مربیان

 
 
منوی راهنما
 
 

 

مراکز پیش دبستانی و مهدکودک رسالت